RME - biodiesel

RME kallas också biodiesel. Det görs av rapsolja och kan användas i vissa dieselmotorer. Förkortningen RME står för rapsmetylester.

RME framställs genom så kallad omförestring, då glycerolen i rapsoljan i en kemisk process byts ut mot metanol.

Från liten till stor skala

Länge fanns endast småskalig tillverkning av RME i Sverige, ofta på gårdsnivå. I maj 2006 invigde Lantmännen den första större anläggningen – Ecobränsle i Karlshamn. 2010 köptes Ecobränsle av Energigårdarna.

Ytterligare en storskalig anläggning öppnade 2007 när kemiföretaget Perstorp startade sin tillverkning i Stenugnsund. Fabriken är Sveriges största (2009) och producerar 160 000 ton RME per år.

Jämfört med konventionell diesel ger RME lägre utsläpp av koldioxid och sotpartiklar, men något högre utsläpp av kväveoxider. Hur stor minskningen av växthusgaser blir om dieselolja ersätts med RME finns det olika uppgifter om. De flesta studier visar på en halvering av mängden växthusgaser. Man tar då hänsyn till hela livscykeln – från odling av rapsen till förbränning i motorn.

Många oljor kan bli FAME

Internationellt omfattar begreppet biodiesel ett större antal ämnen fettsyrametylestrar, förtkortat FAME (fatty acid mehtyl ester), varav RME är ett.

Fettsyrametylestrar kan framställas av de flesta vegetabiliska oljor. I södra Europa används ofta solrosolja, men även sojabönor och olika palmer kan användas som råvara. I Norge används animalisk råvara i form av fiskolja. Även kasserad frityrolja kan användas som råvara till biodiesel, vilket görs i större skala bland annat i USA.

Se även

Brunnsholm satsar på rapsdiesel 
Reportage på Bioenergiportalen

Tuffa oljor blir biodiesel på Tolefors gård Reportage på Bioenergiportalen.

Länkar

Så gör du din egen biodiesel
Artikel i Ny Teknik.

Svensk raps

 

Biodiesel
Bränsle anpassat till dieselmotorer framställt genom omförestring av vegetabiliska eller animaliska oljor. Innefattar såväl fettsyrametylestrar (FAME) som fettsyraetylesterar.

FAME - fettsyrametylestrar
(fatty acid methyl ester)
Biodiesel framställd genom omförestring av vegetabiliska eller animaliska oljor. Uppfyller den europeiska standarden (EN14214).

RME - rapsmetylester
Biodiesel framställd genom omförestring av rapsolja. RME är en typ av FAME.

Syntetisk diesel
Blandning av syntetiskt framställda kolväten. Kan framställas från såväl biomassa som fossila råvaror. Ska inom Europa uppfylla dieselstandard EN590.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-12-06
Skriv ut
7241350