Användning av biogas

 Fackling

Den biogas som av olika anledningar inte kommer till användning, facklas bort. Det innebär att gasen eldas upp, i stället för att släppas ut i luften. Att släppa ut oförbränd biogas vore inte bra för miljön, eftersom biogas innehåller metan, en kraftig växthusgas.

Vid förbränning av biogas bildas koldioxid, men det koldioxid-utsläppet tillför inte mer koldioxid till atmosfären runt jorden, eftersom nya växter binder lika mycket kol som frigörs i biogasförbränningen. Biogas är ett förnybart bränsle och koldioxiden från eldning av biogas tas upp av växter och går in i kretsloppet igen.

År 2010 facklades 112 GWh  bort av en total biogas-produktion på 1 387 GWh. Vanligast var det vid deponier och reningsverk, som ofta använder biogas till egen uppvärmning, men även till elproduktion och fordon.

Biogas kan användas på många sätt. Gasen kan brännas i brännare eller motorer och användas för produktion av värme och elektricitet. Uppgraderad biogas kan användas som fordonsbränsle.

År 2010 användes enligt Energimyndigheten 1 387 GWh biogas i Sverige, att jämföra med 1 285 GWh biogas år 2005.

Biogasens användning år 2010 fördelade sig på detta sätt mätt i GWh (motsvarande siffror för 2005 inom parantes):
Elproduktion - 56 (37)
Värmeproduktion - 606 (687)
Uppgradering - 608 (112)

Siffrorna visar att allt mer biogas uppgraderas och används till fordonsbränsle.

Det effektiva värmevärdet i för ren metan är 9,8 kWh per kubikmeter, vilket motsvarar energiinnehållet i en liter olja. Biogas som inte uppgraderats innehåller vanligen 60 volymprocent metan.

 

Se även

Produktion och användning av biogas 2010 Statistik från Energimyndigheten (2011)

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2012-05-07
Skriv ut
8154858