LRF vill göra biobränsle på Gotland

Bygg en försöksanläggning för biodrivmedel för pengarna som avsatts till Gotland
som kompensation för nedlagd sockerbetsodling.

Läs hela nyheten i Land Lantbruk

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2006-09-15
Skriv ut
8103289