Betor blir energi

Regeringens oljekommission har lämnat förslag till hur det svenska
samhället skall bryta oljeberoendet till år 2020.

Med detta som bakgrund skriver nu landshövding Marianne Samuelsson,
kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren, Betodlarföreningens ordförande
Svante Runfeldt och LRF-basen Peter Olsson till Jordbruksverket och påpekar
att sockerbetor på Gotland kan bli drivedel i omställningen till en hållbar
energiförsörjning.

Läs hela nyheten på Hela Gotland

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2006-09-15
Skriv ut
8103222