Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar

Antalet luftvärmepumpar har ökat kraftigt från föregående år, ca 58 procent. Nästan 40 procent av samtliga småhus i Sverige värms med el som enda värmekälla, inkl. hus som värms med värmepumpar. Näst vanligast är kombinerad uppvärmning med el och biobränsle och därefter kommer uppvärmning med enbart biobränsle. Endast 13 procent av husen värms helt eller delvis med olja, en halvering sedan 1996.

Läs hela nyheten på Uppsaladirekt.com

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2006-09-26
Skriv ut
8148672