Biogasutbyte från olika råvaror

Substrat

Skörd1)
(ton/ha och år)

TS-halt
(% av våtvikt)

Biogasproduktion
(m3 metan/ ton våtvikt

Råvarubehov
(ton/GWh)

Arealbehov
(Ha/GWh)
Jordärtskocka2)

 60

 22

 48

 1500

 25

Majs

 43

 30

 95

 1070

 25

Potatis

 26

 25

 100

 1020

 39

Sockerbeta3)

 50

 24

 94

 1090

 22

Vall

 22

 35

 95

 1100

 50

Vetekärna

 5,2

 86

 370

 300

 58

Nötflytgödsel

 -

 9

 14

 7280

 -

Svinflytgödsel

 -

 8

 18

 5600

 -

Matavfall från hushåll

 -

35

 130

 800

 -

Flottyrfett

 -

90

 700

 150

 -

Animaliska slaktrester

 -

30

 90

 550

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik
1) Skördemängderna gäller odling i Mälardalen
2) Uppgift om skörd gäller stjälken, se JTI-rapport nr 97
3) Skördemängderna gäller odling i Skåne (det odlas inga sockerbetor i Mälardalen)

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2010-01-11
Skriv ut
8038055