Värma gården med biobränsle

Att använda bioenergi på den egna gården är för många första steget som energientreprenör. Att byta ut den oljeeldade pannan mot en som istället matas med pellets, halm eller spannmål blir mer lönsamt ju högre energipriserna stiger. Många pannor installeras på gårdar som bedriver ren växtodling och där man har gott om eget bränsle. Majoriteten av de pannor och brännare som installeras är små, 10-30 kW.

En gårdsbaserad biogasanläggning kan vara ett alternativ för den som vill värma den egna gården. Tekniken för småskalig biogasrötning finns, men anläggningarna är fortfarande få i Sverige. Det beror delvis på att investeringarna är stora, men också på att energipriserna legat relativt lågt. När energipriserna stiger kan en biogassatsning bli mer lönsam.

Det går också att sälja sin värme vidare till andra - starta en närvärmeanläggning. Lyckande sådana satsningar finns det gott om exempel på.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-06
Skriv ut
8154769