Ökad beredskap att minska
egna utsläpp av växthusgaser

2006-11-17 11:13

(Naturvårdsverket)
Andelen svenskar som är beredda att minska sina egna utsläpp av växthusgaser har ökat under 2006. Det framgår av en ny undersökning som Naturvårdsverket beställt inom ramen för sitt informationsuppdrag i klimatfrågan.

Nästan tre av fyra, 73 procent, tror att de själva kan göra något för att bromsa växthuseffekten och förändringar på det svenska klimatet, en ökning från 68 procent år 2002.

– Dessutom tycker hela 96 procent att det är viktigt att vi i Sverige sätter in åtgärder för att göra något åt klimatförändringarna, säger Kjell Andersson, enhetschef på Naturvårdsverket.

En stor majoritet kan ”absolut” tänka sig att köpa energisnåla hushållsapparater (79 procent) och köra bil på ett mer bränslesnålt sätt (68 procent), medan det är minst populärt att åka mer kollektivtrafik (46 procent) och köra bil mindre (45 procent).

Andelen som absolut kan tänka sig att sänka temperaturen inomhus har under den senaste femårsperioden ökat från 36 till 52 procent, medan andelen som absolut kan tänka sig att sänka elförbrukningen i hemmet ökat från 54 till 67 procent. Det har också blivit väsentligt mer populärt att köra bil långsammare (från 41 till 54 procent) och att köpa en mer miljövänlig bil (från 54 till 66 procent).

– Det finns en stor och växande beredskap bland allmänheten att reducera sina utsläpp av växthusgaser, säger Jessica Cederberg Wodmar, projektledare klimatkommunikation på Naturvårdsverket.

Undersökningen omfattade 1.000 telefonintervjuer och genomfördes av ARS Research AB under perioden 2-15 oktober 2006. Vissa av frågorna är endast ställda till de 99 procent som uppgav att de känner till eller hört talas om växthuseffekten.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kjell Andersson, chef Naturvårdsverkets transport- och energienhet, 08-698 11 89, 0768-86 64 65

Jessica Cederberg Wodmar, projektledare Klimat, 08-698 16 33, 0708-90 11 00

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 540.

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket
Swedish Environmental Protection Agency
Tfn. 08-698 13 12, 070-206 37 27
anneli.nivren@naturvardsverket.se

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2008-11-24
Skriv ut
8148677