Sala-Heby energi -
årets fjärrvärmeföretag

Svensk Fjärrvärme  2006-11-23

Svensk Fjärrvärme har glädjen att kora Sala-Heby Energi AB till årets fjärrvärmeföretag 2006 med motiveringen:
Sala-Heby Energi är en verklig förebild för andra energiföretag. Bolaget arbetar med en bred systemsyn och utvecklar kombinationslösningar till nytta för sina kunder och
för omvärlden. Med utmärkelsen som ”Årets friskaste företag” och med årlig hållbarhetsredovisning visar Sala-Heby Energi hög kvalitet i det inre arbetet. Genom att erbjuda alla i Sala-Heby området någon form av värmelösning ger man fullt innehåll till termen ”det lokala värmebolaget”.

Svensk Fjärrvärme har också delat ut två hedersomnämnanden till Borås Energi AB och Rindi Energi AB och en för året helt ny kategori, Årets uppstickare, till Kristinehamns Fjärrvärme AB.
Tävlingen Årets fjärrvärmeföretag genomfördes för sjätte gången i år och prisutdelningen ägde rum på Svensk Fjärrvärmes årsmöte i Umeå den 22 november.

Företagen har bedömts utifrån ett antal kriterier såsom; miljövänlighet, effektivisering, kundanpassning, kundvård, personalvård, mångfald, tjänsteutveckling,
affärsutveckling, kvalitet samt regional utveckling.

Ytterligare upplysningar:
Magnus Lundberg, VD, 0734-25 25 64
Ann-Sofie Mårtensson, infochef, 0734-25 25 65

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 140 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.