Stor etanolfabrik till Karlshamn

2006-12-14 17:20

Nordisk Etanolproduktion AB har startat projekteringen av en bioetanolfabrik i Karlshamn. Anläggningen kommer att producera mer än 130 000 kubikmeter etanol årligen. Investeringen är på drygt 1 miljard kronor.

Anläggningen kommer att anställa 40 till 50 personer. Utöver dessa kommer det också att skapas minst 100 ytterligare arbetstillfällen.
Karlshamns hamn kommer i samband med att verksamheten startar, att öka sitt årliga tonnage gods med cirka 500 000 ton. Det norska investmentbolaget Mallin Venture AS har gått in i Nordisk Etanolproduktion AB som hälftenägare. Mallin Venture AS är verksamma bland annat inom biogasområdet och mot den bakgrunden och kompetensen är de den idealiske partnern i projektet. Företaget är genom indirekt ägande sedan tidigare engagerat i biogasprojekt i Finland och Belgien.

– Vi ser med spänning fram emot vårt fortsatta samarbete med Karlshamns kommun och andra aktörer i Blekinge län. Samtidigt ser vi mycket positivt på våra nya norska kompanjoner, de kommer att tillföra ytterligare resurser och kompetens i projektet, säger Nordisk Etanolproduktions VD Anders Forsman.

– Vi har en mycket positiv syn på utvecklingen av alternativa bränslen i Sverige och i övriga norden och vi vill bidra till den teknikutveckling som detta för med sig. Därför ser vi Nordisk Etanolproduktion AB som rätt bolag att gå in i, säger Fredrik Stange från Mallin Venture AS.

– För Karlshamns Kommun är detta ett viktigt steg mot vår etablering som energikommun med fokus på de miljövänliga alternativen. Det ger oss också välbehövliga nya arbetstillfällen och ett uppsving för vår hamn, säger kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Svensson.


För ytterligare information, kontakta:;
Anders Forsman VD Nordisk Etanol, tel 070 - 794 90 90
Jörgen Andersson, styrelseordförande Nordisk Etanol, 0768 - 71 63 73
Fredrik Stange, VD Mallin Venture AS, tel +47 92293602
Sven-Åke Svensson, Kommunstyrelsens ordförande Karlshamn, tel 070 – 589 01 08

Om Nordisk Etanolproduktion AB
Nordisk Etanolproduktion AB vill skapa Sveriges största och mest effektiva produktionsanläggning för biobaserad etanol med tydligt fokus på miljö, forskning, utveckling och lönsamhet. Bolaget ska bidra till en snabbare omställning mot förnyelsebara bränslen, både nationellt och internationellt.
Det ska också medverka till att Sverige på sikt radikalt minskar behovet av import och användningen av fossila drivmedel.
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2006-12-15
Skriv ut
8038085