Bioenergikombinat i Hänsösand

Länsstyrelsen i Västernorrland

Landshövding Gerhard Larsson har efter en tids konsultationer beslutat att länsstyrelsen satsar 800 000 kronor för att realisera en fördjupad förstudie för att anlägga ett bioenergikombinat för framställning av etanol i storleksordningen 100 000 kbm/år i Härnösand.

- Ett spännande framtidsprojekt helt i linje med länsvisionens mål, som säger att Västernorrland vill bli ledande i omställningen till förnyelsebar energi. Energianläggningen stämmer också väl med hänsyn till länets tillväxtprogram där det slås fast att vi ska satsa på miljödriven utveckling och en kraftfull industristruktur inom energiområdet. Det som särskilt motiverar ett allmänintresse är att spannmål är tänkt som råvara och inte cellulosa som länets tidigare satsningar på etanol bygger på (Örnsköldsvik). Cellulosan kan nämligen bli en bristvara i vår del av Sverige genom skogsnäringens avverkningsbehov, säger landshövding Gerhard Larsson.

Länsstyrelsen blir den enskilt största finansiären i förstudien som går på sammanlagt drygt 3 miljoner och ska vara klar senast den 30 juni 2007. Ett privat konsortium med skogs- och energibolag står för en större del.

Den planerade energianläggningen ska baseras på spannmål, men i ett senare skede kan även andra sockerhaltiga råvaror kunna bli aktuella. Målet för länsstyrelsens stöd är lokal odling av råvara. Ett förstahandsalternativ till lokalisering är i Härnösand med kraftvärmeverket och landets största pelletsfabrik.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2007-01-10
Skriv ut
8154741