Miljardsatsning på landsbygden

Regeringen satsar 35 miljarder kronor
på att utveckla landsbygden. Landets
länsstyrelser får fem miljarder
kronor per år under sju år.

Jobb och miljöarbete är huvud-
punkterna i programmet, som
presenteras i morgon av jordbruks-
minister Eskil Erlandsson (c).

Pengarna kan sökas av kommuner
eller företag som vill driva
olika projekt.

Pengarna ska också hjälpa läns-
styrelserna att satsa på olika
typer av förnybart bränsle.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2007-01-24
Skriv ut
8148509