Producera biogas på gården

Med en gårdsbaserad biogasanläggning kan man bli självförsörjande på både värme och el. På köpet får man rötrester, som är ett värdefullt gödselmedel. För en ekologisk lantbrukare kan rötresten göra det möjligt att sluta gårdens kretslopp. Dock får man inte röta animaliskt avfall om rötresten ska användas på ekologiska odlingar.

I Sverige finns i dag nästan 40 gårdsanläggningar. Ett fåtal har byggts på enskilda lantbruk. Flera naturbruksgymnasier har satsat på biogas och vid en av dessa, Öknaskolan i Nyköping, förädlas också biogasen till fordonsbränsle.

En gas - många möjligheter

 
Användningsområden för biogas
 

Det är inte självklart att få en gårdsbaserad biogasanläggning lönsam i Sverige. Kriterier som ger lönsamhet för kraftvärmeproduktion från gårdsbiogas är billigt tillsatssubstrat med hög torrsubstanshalt, högt eget el- och värmebehov samt hög värdering av rötrestens växtnäringsinnehåll.
Se även

Sök gödselgasstöd!

Ersättning för dubbel miljönytta är ett pilotprojekt hos Jordbruksverket. Du som driver en biogasanläggning och rötar gödsel kan delta i projektet och söka gödselgasstöd.Goda exempel

Gårdsbaserad biogas på Hagavik 
Reportage på Bioenergiportalen

Stålkossa jäser biogas på Plönninge Reportage på Bioenergiportalen

Torrötning sluter kretsloppet i Järna Reportage på Bioenergiportalen

Smed och grisbonde bygger för biogas  Reportage på Bioenergiportalen

 

Biogasaffärer på gården
 
LRF har under 2010-2012 erbjudit subventionerad rådgivning till den som vill undersöka sina biogasmöjligheter. Läs om resultatet av rådgivningen på LRF:s webbplats

 

 Lästips

Gårdsbaserad och gårdsnära produktion av kraftvärme från biogas
Rapport från Lunds Tekniska Högskola (2010)

Biogas på gården - en introduktion (pdf) Informationsbroschyr LRF

Gårdsbaserad biogasproduktion - en möjlighet för det ekologiska jordbruket  (pdf) Informationsbroschyr från jordbruksverket.

Gårdsbaserad biogasproduktion (pdf) Informationsblad från Biogas Syd.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2015-07-21
Skriv ut
8091074