2007-02-20

Brunnsholm satsar på biodiesel

I drygt tio år fick rapspressen på Brunnsholm vila men nu krävs dess fulla kapacitet. Gårdens nystartade RME-anläggningen behöver råvara. 1000 liter förnybart drivmedel per dygn kan man producera.

Biodieselprocessorn från Ageratec

 

Strax före jul 2006 matades den första satsen egenpressad, gyllengul rapsolja in i den processor som omvandlar rapsolja till rapsmetylester (RME). RME har nästan samma egenskaper som fossil diesel och kallas ofta biodiesel. Sedan starten har drygt 40 satser (februari 2007) pumpats över i den vita tanken på gårdsplanen.

– Hittills har vi koncentrerat oss på att få utrustningen på plats och trimma in processen, säger Peder Rinman, som tillsammans med sina föräldrar Erik och Margareta Rinman driver Brunnsholm, som ligger 15 kilometer söder om Enköping.

– Nu är det hög tid att börja bearbeta marknaden. Där känns det som vi befinner oss i något av en uppförsbacke. Vi har redan märkt att de stora bensinbolagen inte vill köpa från oss mindre producenter, säger Peder Rinman som istället valt att vända sig mot lokala dieselanvändare. Främst åkerier och bussbolag som är intresserade av att göra en miljövinst.

Marknad  i uppförsbacke

Men även här lutar det just nu uppför. Dieselpriset är lågt och därmed också prisskillnaden mellan den fossila dieseln och RME:n. Differensen är för liten för att de potentiella kunderna ska tjäna tillräckligt på att välja RME.

Peder Rinman

 

– Skulle dieselpriset gå upp med en krona ser kalkylerna betydligt bättre ut, och höjs priset två kronor blir det riktigt roligt, säger Peder Rinman.

Priset på rapsdieseln mot kund är 8 kronor per liter (april 2007). Det innebär att man som lantbrukare, som har rätt till skatteåterföring på den diesel som förbrukas inom företaget, tjänar mer på att sälja rapsdieseln till externa kunder än på att tanka den egna maskinparken med egenproducerat bränsle.

– Det är lite synd. Vi skulle få ett större och snabbare genomslag för RME om lantbruket själva gick över till biodiesel. Här gäller det att leva som man lär, konstaterar Peder Rinman som själv kör sin lilla Skoda på 100 procent RME. Under vårbruket har också samtliga maskiner, John Deere 7810 och 4955 samt en JCB traktorgrävare, tankats med ren RME.

– Det har fungerat utmärkt hittills.

Datorstyrt "recept" ger säker kvalitet

Den biodiesel som produceras på Brunnsholm uppfyller den europeiska standarden (EN 14214). För att säkerställa kvaliteten finns ett labb i miniformat där kvaliteten på varje sats kontrolleras. I övrigt kräver RME-processen inte särskilt stor arbetsinsats. I princip kan hela systemet skötas med ett par knapptryckningar. ”Receptet” är inprogrammerat och styrs helt automatiskt.

Tillverkningen styrs automatiskt

 

Peder Rinman behöver i stort sett bara fylla på rapsolja, starta systemet och efter 12-16 timmar tappa ut den färdiga rapsdieseln. Hittills har det mesta fungerat prickfritt även om man märkt av en del avlagringar på en pumpaxel. Ett fåtal gånger har också elnätet blivit överbelastat, men sedan man säkrat upp till 25 ampere har det problemet försvunnit.

I stora plastdunkar samlas biprodukten, den brunsvarta glycerolen, upp. En sats på 1000 liter rapsolja, som blandas med metanol, ger cirka 950 liter RME och mellan 100-150 liter glycerol. Att hitta användning för glycerolen är en utmaning som samtliga RME-producenter tampas med.

På Brunnsholm kalkylerar man i dagsläget inte med några inkomster från glycerolen. Men det finns möjliga användningsområden. Glycerolen skulle kunna användas som bränsle i en specialanpassad oljepanna. Den kan också nyttjas för biogasframställning.

– Glycerol lär vara rena dynamiten i en rötkammare, säger Peder Rinman.

Rapskakan a och o för lönsamheten

Betydligt viktigare för lönsamheten är avsättningen för den rapskaka som blir kvar sedan rapsfröna passerat den tyska oljepressen. Reinhart-pressen installerades på gården i samband med omställning-90, men lades i malpåse vid EU-inträdet. Nu pressar man runt 3000 kilo rapsfrö per dygn, vilket ger cirka 900 kilo rapsolja och drygt 2000 kilo rapskaka.

Rapskaka

 

En del av de fett- och proteinrika rapskakorna blir kraftfoder åt gårdens slaktsvin. I stallarna på Brunnsholm, som innefattar både Brunnsholms säteri och Målhammar gård, finns cirka 2200 djur.

– Själva har vi helt plockat bort sojan som foder. Varför ska vi i Sverige köpa in brasiliansk soja när vi kan producera högkvalitativt foder själva, säger Peder Rinman.

Resterande rapskaka säljs till ett pris på runt 1,25 kronor per kilo. Hittills har man inte haft något problem att hitta köpare, och Peder Rinman hoppas att efterfrågan växer ytterligare i takt med att kunskaperna om rapskaka som foder till såväl svin som nötkreatur växer.

RME-anläggningen en miljoninvestering

Den tyska Reinhart-pressen

 

Den rapsolja som lämnar pressen renas genom sedimentering i fyra steg. Via en kulvert leds oljan sedan över till RME-processorn som står i en separat, nyuppförd byggnad. Att placera anläggningen i samma lada som pressen var det aldrig tal om. De kemikalier som används i processen är brandfarliga och byggnaden måste vara brandklassad (EI 60). Byggnationen kostade 400 000 kronor. RME-anläggningen från Ageratec 600 000 kronor. Från länsstyrelsen fick man 100 000 kronor i investeringsstöd.

– Att göra den investeringen var inget svårt beslut. Jag är säker på att efterfrågan på biodrivmedel stiger. Vi kan inte längre förlita oss på oljan. Vi måste tänka om, säger Peder Rinman.

Grannar kan stå för råvara

Biodieselprocessorn har kapacitet att framställa 300 000 liter RME per år. Brunnsholms årsproduktion av 300 ton raps från 150 hektar täcker en tredjedel av råvarubehovet. (Totalt omfattar gården 870 hektar åkermark) När RME-anläggningen är i full drift kommer man alltså att behöva köpa in ytterligare raps. Något man hoppas kunna göra från odlare i närområdet, men det blir aktuellt först för 2008 års skörd.

I dagsläget kan den som odlar energigrödor, som raps till RME, få 45 euro per hektar i EU-stöd. För att stödet ska betalas ut måste rapsen dock säljas till en förädlare eller uppköpare som i sin tur ska ställa en ekonomisk säkerhet till Jordbruksverket. Eftersom Brunnsholm nyttjar egen raps finns ingen sådan mellanhand.

– Det här innebär att vi går miste om 100 000 kronor i uteblivet stöd, säger Peder Rinman, som nu ansöker om att bli godkänd som förädlare.

– Då kan de som skriver leveranskontrakt med oss få ut energigrödestödet.

Se även

Fakta om RME-processen på Brunnsholm.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2013-08-12
Skriv ut
8024182