RME-processen på Brunnsholm

Biodieselprocessor: Ageratec modell T1000

Kapacitet: cirka 300 000 liter per år

Energiförbrukning: 0,055 kWh per producerad liter RME

Anläggningen består i princip av två rostfria tankar: en förvärmningstank och en processtank. I förvärmningstanken värms oljan till 55 grader innan den pumpas över i processtanken. I Brunnsholms fall sker uppvärmningen med en värmeväxlare. Varmvattnet värms av den egna halmpannan.

I processtanken sker den kemiska processen, omförestringen, där glycerolen i rapsoljan byts ut mot metanol. Det är glycerolen som annars ställer till problem för fordon som körs på rapsolja som inte omförestrats. Glycerolen koksar igen motorns munstycken och filter.

För att få igång processen tillsätts också en katalysator (kaliummetylat). Processen sker sedan i ett flertal steg och styrs av ett programmerbart styrsystem (PLC).

Glycerolen, som är tyngre än RME:n, sjunker till botten och tappas ur. Katalysatorresterna tvättas sedan ur med hjälp av ett ”tvättmedel” och RME:n renas ytterligare genom indunstning och centrifugering. Biodieseln filtreras och lagras i tankar.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2007-04-18
Skriv ut
7718147