Ny plastfilm kan rädda
världen från växthusdöd

En liten plastfilm kan hjälpa till att rädda världen från koldioxidutsläpp och växthusgaser. Plastfilmen, en sorts membran, har utvecklats av en ung forskare vid Lunds tekniska högskola. Den ska finnas i bränsleceller vid kraftframställning och medverka till att enda avfallet efter bilar, bussar, hus och industrier blir – vatten.

– Om 20 år massproduceras dessa membran och då har alla nytta av det, säger Benoît Lafitte i ett pressmeddelande från Lunds universitet.

På måndag lägger han fram sin doktorsavhandling (disputerar) vid Kemicentrum på LTH i Lund.

Bränsleceller kan komma att utklassa vanliga oljeberoende och klimatförstörande förbränningsmotorer. Runt om i världen satsas miljarder på forskningen kring bränsleceller, och forskaren Benoît Lafitte vid Lunds Tekniska Högskola, har tillsammans med en rad internationella forskare och med stora summor internationella pengar under de senaste åren arbetat med att effektivisera bränslecellerna. Nu är han klar med sin del och disputerar.

Genom membranet effektiviseras framställningen av bränslecellskraften genom att det protonledande membranet fästs mellan elektroderna och förbättrar överföringen. Mer kraft kan då utvinnas ur dem på ett bättre sätt.

Membranet är tillverkat av aromatiska polysulfoner. Det ger de högpresterande termoplasterna med utmärkta kemiska, mekaniska och termiska egenskaper. Membranet tillverkas än så länge i liten skala och är dyrt.

– När man kan göra framställningen billig och konkurrenskraftig kommer den att vara till nytta för alla, säger Benoît Lafitte med stor övertygelse. Det kan då användas till bränsleceller i bilar, industrier, datorer, kameror – ja, överallt där det behövs energi.

Framtidens samhälle kallar han för följdriktigt för vätgassamhället. Men säger också att vägen dit är ganska lång. Infrastrukturen måste förändras, och man behöver nya lösningar för hur grafit, platina och stål till själva bränslecellen ska produceras. Nya lösningar för förvaring av vätgas behövs också.

Redan i mitten av 1800-talet kände man till bränsleceller, men det är först med det överhängande klimathotet som forskningen och utvecklingen tagit fart på allvar eftersom finessen med bränslecellerna är att elektrisk energi kan utvinnas ur ren vätgas och restprodukten blir vanligt vatten.

På prov körs redan några bilar med bränsleceller, och särskilt i USA satsar man miljarder på tekniken, samtidigt som bilindustrier runt om i världen samarbetar för att hitta nya lösningar, enligt pressmeddelandet från Lunds universitet.

Men för Benoît Lafitte är det inte bara bilar – det är hela samhället
som ska ha en ny sorts energi.

– Det behövs mycket forskning ännu, säger Benoît Lafitte, som genom utvecklingen av membranet bidrar med ett steg i riktning mot en koldioxidfri värld.

Efter sin disputation kommer han att bege sig till Frankrike och ett
stort forskningscenter. Där ska han fortsätta sitt framtidsarbete
tillsammans med kollegor från hela världen.

Benoît Lafitte är fransman och kom till LTH i Lund via utbytesprogrammet ERASMUS. De senaste fem åren har han arbetat i laboratoriet på LTH med att utveckla membranet.

Benoît Lafitte är anträffbar på följande tfn:
0704 094524
046 222 82 79
Och följande mail.
Benoit Lafitte [benoit.lafitte@polymat.lth.se]

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2007-02-22
Skriv ut
8090983