Självantändning i Mälarenergis flissilo släckt efter två dagar

Den glöd som uppstod i en av Mälarenergis silor natten mellan måndag och tisdag släcktes på onsdagseftermiddagen. Silon innehöll 3 000 ton flis, som troligtvis självantände i en skruv som för ner bränslet, skriver Mälarenergi AB i ett pressmeddelande. Det inträffade innebar dock inget avbrott i produktionen av fjärrvärme och el.

Flis kan vara självantändande och det förekommer ibland att det börjar glöda. Men eftersom glöden troligen startade i en skruv som för ner bränslet ner till bandet som transporterar flisen ut till biopannan, var det besvärligt att sänka temperaturen. När försök gjordes att skruva ut den överhettade flisen gick matarskruven sönder.

Sprinklersystemen fungerade dock som de skulle, och höll glöden i schack. Brandkåren har varit på plats sedan tisdag morgon, men valde att inte göra något, då de bedömde att sprinklersystemen skulle kunna sänka temperaturen tillräckligt.

Men tidigt på onsdagsmorgonen började temperaturen återigen att stiga och brandkåren valde då i samråd med Mälarenergi att istället föra in skum i silon för att kväva glöden. 

Risk öppna silon för tidigt

Vid silobränder är det viktigt att inte öppna silon för tidigt. Om inte temperaturen sjunkit tillräckligt när man öppnar, kan flisen antändas av det tillförda syret och öppen eld bildas.

Vid 14-tiden på onsdagen kunde ett större hål öppnas utan att flisen fattade eld. Några timmar senare öppnades den stora toppluckan utan att elden flammade upp och räddningstjänsten kunde då börja spola vatten rakt in i den heta flisen.

Produktionen av fjärrvärme och el kunde dock fortsätta som vanligt.

-Vi matar bara in bränsle via andra system och kan köra på precis som vanligt, säger AO chefen för värmeproduktionen Anders Ericsson.

Liknande händelse i Södertälje

Anders Ericsson berättar att det som inträffat hade kunnat bli mycket allvarligt om inte Mälarenergi dragit lärdom av en liknande incident i Södertälje för tre år sedan.

-Då brann det ordentligt i en silo och kostnaderna för material och avbrott landade på runt 100 miljoner kronor, säger Ericsson. Efter detta har vi gjort en del investeringar i sprinklersystem och också lärt oss att hantera incidenter av den här typen på bästa sätt och idag känns det verkligen som att det var värt det, säger han.

Mälarenergi kommer att utreda vad som orsakade glöden i silon.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2007-02-23
Skriv ut
8090877