Swentec har listat
vassaste bioenergiföretagen

Sveriges miljöteknikråd, Swentec, har identifierat 36 svenska spjutspetsbolag inom bioenergi- och biodrivmedelsområdet. Majoriteten är teknik/produktföretag. Sweden Bioenergy AB respektive Härjedalen Miljöbränsle AB ligger i topp.

Bioenergimarknaden är under stark tillväxt, konstaterar Swentec, som har påbörjat ett kartläggningsarbete av svensk miljöteknik. Detta sker för att man ska kunna identifiera den svenska spjutspetskompetensen och stödja miljöteknikföretagen i alla delar av värdekedjan - från ett tidigt stadium fram till export.

Första delen i det arbetet är nu klart och Swentec presenterar bioenergi och biodrivmedel, som är ett område där Sverige ligger långt framme. Samtidigt undersöks det internationella behovet och aktuella marknader för att den svenska tekniken ska få stort genomslag som möjligt.

Spjutspetsarna har identifierats utifrån marknadens egen syn på vilka som är spetsar, från intervjuer och analyser av tillgänglig marknadsinformation.

De företag har hamnat i topp på listan är de som har kunnat uppvisa goda siffror när det gäller egen drivkraft att exportera, tillväxt, lönsamhet, exportframgång och investeringar och/eller stort intresse från marknadens sida.

Se även

Swentec
pressmeddelande och
sammanställning av
svenska spjutspetsbolag

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2007-03-09
Skriv ut
8090904