Vindkraft ökade
23 procent i Europa

Utbyggnaden av vindkraft i Europa slår alla rekord, rapporterar European Wind Energy Associaltion (EWEA). Under år 2006 togs 7 588 MW ny vindkraft i drift, och vindkraften är därmed på väg att passera utbyggnaden av naturgas, som år 2006 ökade med 8 500 MW.

Tyskland och Spanien fortsätter att vara ledande vindkraftsländer. I dessa länder fanns år 2006 hela 50 procent av Europas vindkraftsmarknad. I Tyskland ökade kapaciteten under år 2006 med 23 procent, till drygt 20 000 MW. I Spanien producerades nästan 12 000 MW och Danmark drygt 3 000 MW.

Vid sidan av de tre pionjärerna Tyskland, Spanien och Danmark, kommer nu en andra våg av europeiska länder som investerar i vindkraft, bland andra Italien, Storbritannien, Portugal och Frankrike. I Italien producerades drygt 2 000 MW vindkraft år 2006. Portugal har som mål att producera mer än 3 750 MW år 2010. I Sverige producerades under år 2006 572 MW vindkraftsenergi.

 

 

Se även

EWEA:s årsstatistik

Karta över Europas vindkraft

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2007-03-08
Skriv ut
8090880