Swedish Biogas tar uppdrag i Korea

Linköpingsföretaget Swedish Biogas har tagit sitt första uppdrag i Syd-Korea, i Gwanwong-Do Provinsen. Bolaget ska göra en potentialstudie och lägga grunden för fortsatta beslut om etablering av biogasanläggningar från avfall i provinsen.

Uppdraget inleds i mitten av mars och pågår under våren, enligt ett pressmeddelande från Swedish Biogas International AB. Såväl Provinsens som Swedish Biogas intention är att uppdraget är ett första steg i ett längre samarbete med framtida biogasanläggningar i Syd-Korea.

- Tack vare den långa operativa erfarenheten som finns i Linköping har Swedish Biogas valts ut som partner i Gwanwon-Do Provinsens arbete. Vi ser fram emot arbetet och ser detta som ett viktigt steg i vår expansion internationellt, säger Peter Undén, VD vid Swedish Biogas.

- Detta uppdrag och att orderingången i bolaget har varit så bra har vi nu möjlighet att med bibehållen lönsamhet expandera och anställa fler personer såväl inom Tekniska Verken som inom Swedish Biogas. Vi hoppas växa med tre – fem personer kommande månader, säger Peter Undén.

Swedish Biogas är ett privatägt biogasbolag med exklusiva licensrättigheter till den kunskap, de patent och de anläggningar som byggts upp inom Tekniska Verken i Linköping och Svensk Biogas. Bolagen har ett nära affärsmässigt samarbete.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2007-03-08
Skriv ut
8091060