Jordbruksministern deltar
i spannmålstävling

Jordbruksminister Eskil Erlandsson går nu in som deltagare i Svenska Mästerskapen i etanolspannmålsodling. Eskil Erlandsson tävlar med rågvete av sorten Dinaro. Han har blivit inbjuden till tävlingen sedan det uppstått en ledig plats.

Inför tävlingens vårsäsong samlades på torsdagen cirka 40 deltagare för att slipa sina tävlingsstrategier för att uppnå bästa odlingsnetto vid skörd 2007, skriver Lantmännen i ett pressmeddelande. Strategikvällen hölls på Vallerstad Bygdegård utanför Skänninge.

-Målet med tävlingen är att öka kunskapen och intresset för att odla energispannmål. Då känns det förstås mycket positivt att jordbruksministern vill delta, säger Albin Gunnarsson, Lantmännen Lantbruk.

Bästa odlaren i tävlingen Svenska mästerskapen i etanolspannmålsodling vinner 120 000 kr. Men Eskil Erlandsson är såsom statsråd förhindrad att ta emot en eventuell vinst. Därför har Lantmännen Lantbruk och Lantmännen Agroetanol beslutat att eventuell vinst för jordbruksministern ska gå till odlingstekniska försök till gagn för alla leverantörer till lantmännens etanolfabrik i Norrköping.

Tävlingen startade i höstas och har 40 lag som förfogar över varsin odlingslott. De tävlande har valt vilken sorts etanolspannmål de vill odla och sådde i september på Kölbäck säteri i Östergötland. I samband med vårsäsongen ska deltagarna planera gödsling och västskydd fram till skörd. De meddelar vilka åtgärder de vill ha utförda via e-post till Hushållningssällskapet i Östergötland, som tar hand om gödsling, sprutning, skörd och sammanställning.

 

 

 
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2008-11-24
Skriv ut
8158624