Europeiska bondeledare
positiva till klimatmål

EU:s beslut att minska utsläppen av koldioxid välkomnas av de europeiska bondeorganisationerna Copa och Cogeca. I en kommentar poängterar organisationernas presidenter, Rudolf Schwarzböck och Donal Cashman, att EU:s medlemsländer även måste underlätta investeringar på bioenergiområdet.

De båda bondeledarna konstaterar att EU:s jord- och skogsbrukare är viktiga om man ska lyckas nå det uppställda klimatmålet: att minska koldioxidutsläppen till år 2020 med 20 procent. Enligt Schwarzböck och Cashman betyder beslutet mycket inte bara för miljön utan också för Europas ekonomi. En växande bioenergimarknad skapar jobb och affärsmöjligheter på landsbygden.

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2008-11-18
Skriv ut
8103233