Ny professur i bioenergi

Västernorrland satsar på forskning om förnyelsebar energi vid Mittuniversitetet. Länsstyrelsen bidrar med pengar för att rekrytera en professor i bioenergi.

Länstsyrelsen i Västernorrland bidrar med 200 000 kronor till den tilltänkta professuren, som man anser vara en viktig faktor för att stärka den industriella utvecklingen i länet.

- En professor i bioenergi vid Mittuniversitetet skulle ge Västernorrland viktig kompetens för forskning inom detta framtidsområde. Satsningarna höjer näringslivets konkurrenskraft och medverkar till miljöförbättrande åtgärder, säger landshövding Gerhard Larsson i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen beslutade också att bidra med närmare 500 000 kronor till BTL-labbet i Härnösand. Labbet, som har funnits sedan sommaren 2006, gör försök med förgasning av biomassa. Biomassa som i slutändan ska förvandlas till flytande bränsle.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2007-03-13
Skriv ut
8148675