Risker med träpellets kartläggs

Den 16 november i fjol inträffade en olycka på ett fartyg lastat med träpellets, där en person omkom och flera personer skadades av kolmonoxidförgiftning. Nu har Helsingborgs hamn infört nya arbetsrutiner för att förhindra att något liknande ska ske igen, och ett forskningsprojekt som ska utreda risker och lämpliga åtgärder har startat.

I Helsingborgs hamn kontrollmäts nu bland annat alla utrymmen innan personalen får klartecken att beträda dem. Vid dessa mätningar har konstaterats farliga nivåer av kolmonoxid i samtliga fartyg som lossats efter olycksfartyget Saga Spray.

För att få veta mer om riskerna och vilka åtgärder som bör vidtas, har ett forskningsprojekt startats, där samarbete sker mellan pelletsleverantörerna i Canada, University of British Columbia, Yrkesmedicinska kliniken i Sundsvall, Öresundskraft, Helsingborgs Hamn m fl. Forskningen har inletts med att mätutrustning har placerats i lasten på Saga Horizon som anlöper Helsingborg torsdag kväll, 15/3. Mätresultaten kommer att utvärderas och ligga till grund för behov av åtgärder under transport och hantering i hamnar.

Den samlade expertisen kommer att finnas på plats i Helsingborgs hamn på fredag morgon för att informera media om risker med pellets i allmänhet och om forskningsprojektet.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2007-03-13
Skriv ut
8158649