Kollektivtrafiken skärper
sina miljökrav

Svenska Lokaltrafikföreningen, SLTF rekommenderar läns- och lokaltrafikbolagen att ställa tuffare miljökrav vid trafikupphandlingar. Målet i SLTF:s nya miljöprogram är att minst 40 procent av kollektivtrafiken med buss ska köras med förnybara bränslen år 2012 för att öka till 90 procent. Dessutom ska kollektivtrafiken bidra till att behovet av biltrans-porter minskar. Det ska ske genom att kollektivtrafikresandet ökar med 30 procent fram till år 2020.

- Nu är tiden mogen att gå i första ledet och ställa mer konkreta krav på förnybara bränslen, säger Mona vd för SLTF, i ett pressmeddelande. Förnybara bränslen som biogas och etanol används redan i stora delar av landet idag och bränslekostnaderna närmar sig dieselpriserna. Det gör att vi kan öka takten och stegvis ersätta diesel i bussarna, säger Mona Boström. Men det räcker inte. Det gäller att samtidigt minska bränsleförbrukningen, fylla bussarna bättre och få fler att ställa bilen.

SLTF:s miljöprogram är utvecklat för att användas vid trafikupphandlingar. Programmet innehåller en avsiktsförklaring som gör det möjligt för trafikhuvudmännen att förbinda sig att leva upp till den standard som SLTF rekommenderar.

För ytterligare information:
Mona Boström, vd, SLTF, tel 070-528 08 70
Johan Nordgren, projektledare, 08-788 08 64, 070-698 08 64
En sammanställning av 2007 års miljöprogram med räkneexempel på effekter bifogas denna release.

SLTF är läns- och lokaltrafikens branschorganisation. Medlemsföretagen, trafikhuvudmännen, har ansvaret för den lokala och regionala kollektivtrafiken med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Drygt 1,2 miljarder resor görs årligen med kollektivtrafiken.

 

 Se även

SLTF:s miljöprogram

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2007-03-19
Skriv ut
8148513