Naturvårdsverket beviljar bidrag till elva tankställen för biogas

Naturvårdsverket - 2007-03-21


Naturvårdsverket har beviljat 10,3 miljoner kronor i bidrag till elva tankställen för biogas. Därmed har Naturvårdsverket hittills beviljat bidrag på sammanlagt 56,1 miljoner kronor till 57 tankställen i 16 län och 47 kommuner, från Ystad i söder till Luleå i norr. Naturvårdsverket har 89 miljoner kronor kvar att fördela för 2007 och det finns fortfarande möjlighet att ansöka om stöd.

De nu beviljade bidragen avser elva tankställen i nio kommuner i Kalmar län, Skåne och Västra Götaland. Lunds Energi AB och Öresundskraft Infratjänster AB har beviljats bidrag till fyra respektive tre tankställen vardera. Därutöver har Grästorps kommun, Kalmar Vatten AB, Trollhättan Energi AB och Ulricehamns Energi AB fått bidrag till vardera ett tankställe.

Tillsammans med tidigare beviljade ansökningar innebär de planerade nya tankställena nästan en fördubbling av antalet publika tankställen för fordonsgas, till omkring 130 stycken.

- Det finns ett stort intresse för biogas som fordonsbränsle och genom stödet blir biogas nu tillgängligt i en större del av landet, säger Gunnel Horm, chef för enheten för investeringsprogram vid Naturvårdsverket, som administrerar ansökningarna.

Biogas är ett förnybart bränsle och därmed ett klimatvänligt alternativ till bensin och diesel.

- Ökad användning av biogas i stället för fossila bränslen som bensin minskar trafikens klimatpåverkan, säger Gunnel Horm.

Sedan våren 2006 är alla större tankställen skyldiga att tillhandahålla minst ett förnybart drivmedel. Syftet med det aktuella bidraget är att främja distributionen och därmed användningen av även andra förnybara drivmedel än etanol. Bidraget kompletterar klimatinvesteringsprogrammen som ger kommuner och andra aktörer möjlighet att söka bidrag för bland annat produktion av biogas.För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunnel Horm, chef enheten för investeringsprogram, 08-698 16 44,
070-819 16 44,
gunnel.horm@naturvardsverket.se


Magnus Östling, enheten för investeringsprogram, 08-698 10 08,
magnus.ostling@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27 anneli.nivren@naturvardsverket.se

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2008-11-24
Skriv ut
8158685