Energilösningen på Berga säteri

Panna: 600 kW REKA-panna med rörlig trappstegsrost

Bränsle: I huvudsak halm, flis och spannmål, men även spannmålsavrens, oljeväxter, ärtor.

Arbetsinsats: Påfyllning tar 5-10 minuter beroende på råvara och klimat. Tillsyn när man passerar/eldar tidningar.

Reservpanna: 465 kW oljepanna

Kulvert: 1 700 meter PEX-kulvert (plast)

Kulvertsystemet på Berga

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 värmeväxlare

Tidigare oljeförbrukning: 100 kubikmeter/år

Uppvärmd yta: 3 000 kvadratmeter

Tork: Jaakko/Bjurenwall i serie som klarar 10-12 ton/timme vid 4 % nertorkning. Man torkar årligen cirka 2 000 ton spannmål.

Investering: Totalt 3,5 miljoner kronor varav REKA-panna, reservoljepanna och inmatning 1,3 miljoner. Kulvert och värmeväxlare cirka 2,2 miljoner.

Avskrivning: 10 år.

 

 
Kilskrapor transporterar
flisen in i halmrivaren           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellsluss och stoker             

 

 

 

 

 

 

 

 

Pannan från danska Reka

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2007-04-13
Skriv ut
7456868