Ilse Hallgren och Magnus Ahlsten


Från ägg till biogas

Magnus Ahlsten och Ilse Hallgren berättar i BioenergiBloggen hur de planerar och bygger biogas på Gotland. De är öns största äggproducenter och ska använda bl a uttjänta värphöns och hönsgödsel i biogasproduktionen.

BioenergiBloggen

Hagelsrum biogas reportage

2013-02-23 14:19:37

2013-02-11

BioenergiBloggen presenterar:

Hagelsrums Gård med biogaspartner

Biogasanläggningen på Hagelsrums Gård har en rötkammare på 2 300 kubikmeter där 45-60 kubikmeter flytgödsel tillförs varje dag. Det gör den till en av de större gårdsbiogasanläggningarna i Sverige. På mjölkföretaget Hagelsrums Gård hade man inte vågat satsa på en så stor anläggning helt på egen hand. Anläggningen ägs till lika delar av gården och Swedish Biogas International (SBI).Tom Birgersson berättar om Hagelsrums biogas i  Bioenergibloggen

Åke Birgersson funderar på att satsa på en uppgraderingsanläggning till gården.
– Om vi skulle ha satsat helt själva, hade det krävts en stimulans som metanreduceringsstödet (se högerspalten) så att vi hade kunnat sänka risknivån i projektet. Det är väldigt förvånande att inte politikerna har tagit det steget!, säger Åke Birgersson, en av ägarna i Hagelsrums Gård.

Han har pratat med politiker, bjudit hem dem till gården för att visa och förklara på framförallt klimat- och miljönyttan. Och han hoppas fortfarande på att det ska bli någon form av ersättning eller stöd som motsvarar den miljöinsats en biogasföretagare gör och som främjar biogasetablering på gårdsnivå. 

Rötkammaren på Hagelsrums Gård

Minskar metanläckage
– Vi minskar metanläckaget från gödsellagren samtidigt som vi producerar förnybar energi och förädlar gödseln så att andelen kväve som växterna kan ta upp ökar och lukten minskar vid spridning, säger han.

Många länder i Europa ger biogasstöd både till investering och produktion, t ex Italien, Frankrike, Österrike och Slovakien. I Tyskland finns ett investeringsstöd på upp till 100 % med en övre kreditgräns på 45 miljoner kr, och ett produktionsstöd på upp till 105 öre/kWh. Även Finland har biogasstöd och förra året infördes stöd till biogas i Danmark och Polen.

Familjen Birgersson sökte tillstånd för att bygga biogasanläggningen hos länsstyrelsen i samband med att de 2008 köpte Hagelsrums Gård utanför Hultsfred i Småland. Det tog visserligen två år innan tillstånden beviljades, men sedan har det mesta löpt på. Anläggningen, designad och levererad av SBI, började byggas sommaren 2011. I början av januari 2012 togs den i drift.

I biogasanläggningen på Hagelsrums Gård rötas gödsel från 600 kor, djupströbädd och foderrester.

Swedish Biogas ger support
– Swedish Biogas svarar för support och driftstöd och det underlättar för oss på gården. De är uppkopplade via en datorskärm i Linköping, och därifrån kan de styra processen och ändra i styrsystemet om det behövs, säger Åke Birgersson.

Några särskilda ”flaskhalsar” har de inte stött på. Gasproduktionen har varit den förväntade, och resulterat i el- och värmeenergi motsvarande ungefär 3,5 miljoner kWh (=3,5 GWh) per år. Hagelsrum Gård är helt självförsörjande på el och värme. Ungefär 1,5 miljoner kWh tas ut i el, och den el som blir över sedan man tagit ut vad gården behöver, skickas ut på nätet och räcker till ytterligare cirka 100 hushåll.

De råvaror som rötas till biogas kommer från de 600 mjölkkorna på gården: sammanlagt 25 000 ton gödsel, djupströbädd och foderrester per år. Varje dag matas 45-60 ton flytgödsel in automatiskt i rötkammaren. Dessutom fyller man på med 5-7 ton djupströbädd och foderrester.

Anställd driftövervakare
Hagelsrums Gård har driftansvaret för biogasanläggningen. Åke Birgersson har överlåtit det operativa arbetet till en anställd driftövervakare, Sivert Edvardsson som tidigare varit ladugårdsförman på gården. Det finns sammanlagt tolv anställda på gården, där familjen utgör kärnan. Åke Birgersson har hand om övergripande frågor som finansiering, redovisning, myndighetskontakter, prisförhandlingar och inköp.

– Jag är intresserad av tekniken att framställa biogas, och möjligheten att minska miljöpåverkan från gödseln, säger Åke Birgersson.

Han kunde inte tekniken på detaljnivå när han startade. Men man lär sig allt man behöver, resonerar han. Är man intresserad, så söker man fakta och skapar kunskap. 

– Det som också är viktigt när man har stora arealer nära bebyggelse, är att den rötade gödseln nästan blir helt luktfri. Det minskar risken för konflikter med grannarna.

I dag används alltså biogasen till el- och värmeproduktion. Men i drifttillståndet finns utrymme för utökad gasproduktion, och Åke Birgersson håller ögonen på vad som händer på fordonsgassidan.

– Vi funderar lite på att skaffa en uppgraderingsanläggning hit till gården. Det håller på att utvecklas ny teknik som kan göra det lönsamt med mindre uppgraderingsanläggningar, säger han.

Sonen Tom deltar

På Hagelsrums Gård finns också en intresserad son, Tom Birgersson, 24 år. Intresserad av biogas, vill säga. Att bli bonde lockar honom inte.

– Att vara bonde i dag är inte som förr. Nu måste man vara lite av företagsledare, och det blir mycket administration, säger Tom Birgersson.

Han har på senare år blivit alltmer intresserad av arbetet på gården, särskilt det som rör biogasen. Den processen har beröringspunkter med den utbildning, Kemisk Biologi, han genomgår på Linköpings universitet och som handlar om bioteknik. Han ska så småningom bli civilingenjör, men har nu tagit ett sabbatsår för att samla lite inspiration och motivation.

Biogas ger inspiration
Inspirationen får han bland annat genom att delta i skötseln av biogasanläggningen på gården.

– Jag har en del kunskaper som jag kan tillämpa här. Jag hoppar in när det händer något, och det händer småsaker hela tiden. Något fastnar i en pump som måste rengöras, eller motorn måste sotas. När vi fyller på med det fasta materialet skruvas det in med en mixerblandare, och det måste man hålla koll på. Om man missar en inmatning märks det nästan direkt i gasproduktionen, säger Tom Birgersson.

Eftersom Tom Birgersson också är datorvan, blir det i första hand han som kommer att berätta om arbetet kring biogasanläggningen på Hagelsrums Gård via BioenergiBloggen.Biogasanläggningen på Hagelsrums Gård

  1. Förbrunn flytgödsel
  2. Teknikcontainer med pumpar, mätare och SBI styrsystem
  3. Värmeåtervinningssystem från utgående gödsel
  4. Förbehandling och inmatning av fastgödsel och foderrester
  5. Isolerad rötkammare med omrörningssystem
  6. Container med gasmotor och elgenerator
  7. Fackla för överskottsgas
  8. Värmekulvert för bostadsuppvärmning
  9. Biogödsellager

Se även

Fakta om biogasanläggningen på Hagelsrums Gård

SBI satsar på stora och små anläggningar

Stöd till biogas

Till BioenergiBloggen

Se/kommentera inlägget

BioenergiBloggen har flyttat!

2011-12-09 10:58:51

Följ länken till BioenergiBloggens nya adress http://bioenergiportalen.wordpress.com/

Det går också att nå BioenergiBloggen via Bioenergiportalens förstasida www.bioenergiportalen.se

Se/kommentera inlägget

Tillstånd, hantering av brandfarlig vara

2011-10-06 22:38:45

Varje dag är det ngt på gång ... driftstarten är planerad till v 42. Fick LBE-tillståndet igår, tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Tillståndet är villkorat m bl a att det skall ske en avsyning innan driftstart, och det kan man väl knappast ha synpunkter på. Har haft kontakt m Kjell Lydänge, "lokala MSB", och det har verkligen fungerat bra. Ovanligt med en tjänsteman som nästan alltid svarar i telefon - oavsett när man ringer, alltid återkommer omgående, svarar snabbt på mail. En eloge! Sen kostar det 8 200 kr, DET kan man ha synpunkter på ... Utgår ifrån att avsyning m m är betalt då.

I samband m driftstart så kommer Jordbruksverket för att godkänna anläggningen, enligt ABP-förordningen. Det gäller ju att skaffa tillstånd för att kunna ta emot alla sorters avfall.

Gasledningen skall provtryckas, det kan ju inte ske förrän den är klar, men det närmar sig. Pratade m Flemming Varmedal på Tumab igår, det är en kollega till honom som kommer hit. Flemming höll i gasföreståndarkursen som vi gick i samband med att vi startade upp inne i Visby, uppgraderingsanläggningen. /Ilse 

Se/kommentera inlägget

Vi ska använda majs och gödsel!

2011-10-04 21:46:47

Skickar länkarna till de reportage som blev ... Alltid lite fel men så är det ju ofta med tidningen, lätt att det blir missförstånd. T ex står det i en artikel att vi skall använda slakteriavfall och grönsaksrens som huvudråvaror, det är majs och gödsel vi skall använda! Sen får vi se om det blir ngt annat lokalt avfall.

http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7143206

http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7143337

Se/kommentera inlägget

Anläggningen klar och miljöpartiet på besök!

2011-10-03 22:59:40

Rötkammaren är 22 meter hög

 

Broanläggningen från ovan

Ledningen till Arla blir 8 km

Jag vet inte vad jag fick det där med tisdag ifrån ... Det skulle ju vara klart den sista sep och det var i fredags! Det var också klart - och allt redovisat för länsstyrelsen. Det är mest Arvid som jobbat med den biten - alla fakturor skulle vara betalda etc. Känns helt fantastiskt!

Idag har Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet varit på Gotland. Isabel Enström som är ordförande för Miljöpartiet på Gotland tog kontakt med oss för att höra om vi kunde träffa honom. Magnus och jag har haft en del kontakt med Miljöpartisterna på Gotland, de har varit på studiebesök hos oss i Alva och vi har fått fungera som ngt sorts bollplank för biogasfrågor. Nu ville de att vi skulle träffas och höra våra synpunkter, bl a med anledning av att det inte blev ngn "20-öring" i budgeten för att stödja biogassatsningar.

Vi fick chansen att berätta vår "långa historia", berätta om Arlas satsning på biogas, och passade på att visa anläggningen i Bro. Verkligen roligt att få en klapp på axeln för att man är så fruktansvärt envis ... Vi berättade om hur nära det varit att det inte blivit ngt alls - om "omställningspengar" till oss betodlare som är med, om Anna och Jörgen och samarbetet med Triventus.Om hur svårt det var att ordna finansieringen - trots att Triventus är med.

Det var roligt att prata med Gustav Fridolin, han har helt rätt inställning när det gäller biogas - och också vindkraft. Det är mkt som är lika i utvecklingen av de två energislagen, inte förrän de gröna certifikaten kom blev det fart på vindkraften. Nu behövs "20-öringen" för biogasen, annars kommer det inte att bli ngn större satsning.Fridolin var helt på det klara med att "20-öringen" behövs, och jobbar för att den skall komma till stånd.

Jag skall ordna några bilder - som ni vet har jag problem. Hinner inte lära mig nya program. Men har bett Anders Dahl på Biomil att skicka några bilder. Han har ju varit på plats nästan hela tiden och har ett riktigt bibliotek m bilder./Ilse

Se/kommentera inlägget

Snart klart! Anläggningen skall vara klar på tisdag!

2011-09-29 15:48:46

Det närmar sig Dagen D - anläggningen skall vara klar på tisdag!! Det jobbas nu nästan dygnet runt, men vad jag förstår sä år det inga problem. det som skall vara färdigt kommer att vara färdigt. Hela anläggningen står där, rötkammaren är isolerad - igår när jag var där var det bara taket kvar. Markarbeten runt omkring behöver inte vara klart - det räcker med själva anläggningen.

Jag har lite problem med att skicka bilder - eller rättare sagt stora problem, för det går inte att få iväg dem till en annan adress på ett bra sätt. Jag är ju inget datasnille och har bett om hjälp, men den jag bad om hjälp visste inte riktigt heller....Så ni får vänta på bilder.

Just nu har jag full tid i hönsstallen. Vi har för lite personal under en övergångstid och då får man rycka in själv. Det är svårt att hinna med allt annat då - vi är ju vana att ha hjälp med en hel del rutinarbeten. Lite olyckligt när det händer mkt i Bro, men dert brukar ordna sig. Alla tillstånd är iallafall klara - så klara de kan vara.

Jag har ringt runt och "raggat" gödselbrunnar" och det har gått bra, som jag berättat tidigare är det många som sluter med djur och har tomma brunnar. Det är i sig ledsamt, men det är ju bättre att de kan nyttjas än att de står tomma./ILse

 

Se/kommentera inlägget (2)

Tårta med Arla!

2011-09-08 21:05:03

Fredag i förra veckan var en härlig dag! Då var Arlas platschef och deras tekniske chef på besök ute på "sajten" i Bro. Först var det påskrivning av det sista i avtalen och sen besök på plats med tårta från Bagarns i Hemse. Fint väder och alla var glada!

Vi kommer att använda nötgödsel vid uppstarten av anläggningen - att ta substrat från en annan anläggning är ju bäst, men vårt ö-läge gör att det är svårt. Idag har jag bokat upp 1000 m3 nötgödsel. Grannar till anläggningen med kor. Jättekul, alla är så positiva.

Igår diskuterade vi igen hur vi snyggast och bäst passerar Lau bäckar med gasledningen. Det är Väg och Byggnadsgrus som gör jobbet. Det är viktigt att inte av-vattna våtmarken så det har vi funderat en del på hur vi skall lösa. Nu är snart gänget som gräver/fräser på gång dit och då måste allt vara färdigplanerat.

Imorgon pratar vi med Lars- Erik Jansson på LRF-konsult om vår anläggning här i Alva. Han har uppdrag av LRF Innova att titta på vår kalkyl och hela vårt tänk runt anläggningen. Alltid bra att bolla med flera. Vi har ju verkligen "legat lågt" med anläggningen här hemma. Får se hur vi fortsätter, det är inte självklart att bara sätta igång. Men vi behöver mer gas!! /Ilse

Se/kommentera inlägget

Träff med Lantmäteriet

2011-08-30 17:43:48

Imorgon åker jag till stan för att träffa Lantmäteriet. De vill ha mer uppgifter kring det här med gasledningen. Vi står ju i kö för att få ledningsrättsärendena snabbt handlagda, och då är det bra om vi är helt överens om hur det skall vara och vad som skall göras. Det blev dock bara 8 markägare och kommunen som är berörda, mindre än vi från början trodde.

Idag har jag gjort en massa småjobb på kontoret. Hinner aldrig med tycker jag. Nu har vi lämnat bort bokföringen - har haft en tuff sommar med lite eller ingen tid alls för fakturabetalningar mm, och så kan man ju inte ha det. Både Gudings Gård och även Biogas Gotland växer, och vi känner att vi behövs mer ute i verksamheten. Svårt att få tag i anställda som är så pass självgående som man önskar. Nu har vi delvis Farmartjänst och Maskinringen och det fungerar jättebra, och då kan man också variera behovet av arbetskraft. /Ilse

Se/kommentera inlägget

Rötkammaren på plats och miljötillstånd klart!!

2011-08-29 23:05:41

Miljötillståndet har vunnit laga kraft!! Helt fantastiskt snabbt har det gått, vi fick Mark- och Miljööverdomstolens beslut i förrgår. De lämnar inte prövningstillstånd för de överklaganden som gjorts. Vi är naturligtvis jätteglada, miljötillståndet måste väl ses som det viktigaste. Trots allt är de tillstånd som ännu inte är klara av mindre betydelse.

 

 

 

 

 

Bifogar bilder från bygget. Nu står den 22 m höga rötkammaren färdig.

 http://www.gotlandsmedia.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7071993     Om det funkar så kan ni gå in och läsa artikeln om oss som var i tidningen i lördags. Inte så mkt fakta men iallafall ...

Gasledningsarbetet "rullar på". De har börjat på två ställen för att hinna med. Bifogar bilder på när den svetsas ihop, och när den läggs ned. GEAB, Gotlands Energi AB, lägger ned elkablar samtidigt, och vi passar på att lägga ner rör för bredband - som jag tidigare berättat.

Det var kul att se svetsningen, det tog ungefär 20 min för hela förloppet - en skarv! Inte konstigt att det tar tid. Ledningen är 20 cm grov och blir alltså ca 8,5 km lång./Ilse

 

Se/kommentera inlägget

Det händer mycket i Bro

2011-08-18 12:11:54

   
   
Det händer mycket i Bro ... Bifogar bilder på hur rötkammaren "växer upp". Den byggs alltså uppifrån och ner, kommer att bli runt 20 m hög. Anna har tagit bilderna.

Nedläggning av gasledningen pågår också, Väg och Byggnadsgrus har börjat vid Skogsholm, alltså en bit från Visby. Det läggs alltså ner el också - och rör som man kan blåsa i fiber i, bredband. Verkligen bra utnyttjande när man ändå gräver. 

Jag jobbar just nu med att leta efter tomma gödselbrunnar. Det blir ju en hel del rötrest och det är onödigt att bygga lagring för det eftersom det - tyvärr - finns en hel del tomma gödselbrunnar beroende på att lantbrukare slutar med djurhållningen. I sig väldigt tråkigt, idag ett stort reportage i radion om svinbönderna på Gotland. Slakteriet har sagt upp avtalet med smågrisproducenterna, det finns för mkt smågrisar i förhållande till slaktsvin, vilket ökar slakteriets kostnader för att transportera smågrisar till fastlandet. Man kan verkligen fundera på hur det kommer att se ut framåt med svenskt lantbruk. Skall vi bara förlita oss på importerad mat? Skall inte ta den diskussionen nu, men jag har mkt åsikter ...

Hur som helst så är det stort intresse för rötresten - den är ju ett väldigt bra gödselmedel. Vi försöker just nu  att bedöma vad rötresten kommer att innehålla utifrån det substrat som vi har tillgång till. När vi väl kommer igång blir det ju analys som gäller men nu innan måste vi försöka "räkna fram" vad det kan handla om.

Vad gäller anläggningen så håller tidsramarna. Det skall vara färdigt den 30 sep. Känns tufft men alla inblandade säger att det skall vara klart. Anläggningen skall ju inte vara driftsatt, bara klar att ta i drift.

Idag har vi avlivat höns igen. Skall bära ut dem i eftermiddag. Tycker det går väldigt fort emellan omgångarna, trots att vi har kvar dem i nästan 90 veckor. /Ilse

Se/kommentera inlägget

Blogg-arkiv

Gå till sida
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-12-13
Skriv ut
8154801