LRF utbildar bioenergientreprenörer


LRF drar under sommaren igång en unik utbildning för lantbrukare som vill arbeta som entreprenörer och installatörer av bioenergianläggningar. Dessa ska hjälpa fastighetsägare att gå över till förnybara bränslen som pellets och spannmål.

Med utbildningen vill LRF stötta ett ökande intresse för tjänsteproduktion och förädling av förnybar energi bland bönderna och hjälpa igång bioenergimarknaden.

--Vi gör det här för att det bland konsumenter och värmeköpare finns ett stort behov av hjälp för att rigga mindre bioenergianläggningar, säger Ulf Jobacker, energiexpert på LRF. Många lantbrukare har både praktiska och teoretiska kunskaper som gör dom lämpliga för det uppdraget.

Finns stor marknad

LRF räknar med en marknad bestående av 100 000-tals fastigheter som behöver nya energisystem.

Utbildningarna kommer att ges på tre orter i södra och mellersta Sverige under veckorna 26 och 27. Det är i dessa regioner som intresset för bioenergi bland bönderna har visat sig vara som störst. Årets Lantbruksbarometer visar att så många som var femte bonde kan tänka sig att satsa på bioenergi.

Utbildningen omfattar tio dagar, då deltagarna bland annat får informera sig om utrustning hos tillverkare och installatörer, och träna på praktisk problemlösning.

Utbildar 30-40 personer

LRF räknar med att under sommaren utbilda 30-40 entreprenörer som kan ta på sig olika delar av sälj, projekterings- och montörsuppgifter för att etablera bioenergianläggningar med en maxeffekt på 50 kW.

--Sedan hoppas vi att utbildningen kan följas upp och leva vidare i regionala projekt inom Landsbygdsprogrammet, säger Ulf Jobacker.

Utbildningen kommer att vara subventionerad för LRF-medlemmar. I mån av plats är även icke-medlemmar välkomna att delta i utbildningen, dock till ett högre pris.

 

 
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2008-11-24
Skriv ut
8103204