Statoil öppnar två
etanolpumpar på Gotland

Statoil har öppnat sina två första etanolpumpar på Gotland, och säljer nu E85 vid ca 223 tankställen i hela Sverige. I slutet av år 2007 kommer Statoil att ha mer än 260 tankställen för E85 över hela landet, uppger företaget i ett pressmeddelande.

Etanolpumparna på Gotland står på stationerna Visby Broväg och Stenkumlavägen.

– Biobaserade drivmedel är en allt viktigare del i vår produktportfölj och Statoils inriktning är att fortsätta utöka antalet tankställen för etanol i snabb takt, säger Nicholas Källsäter, drivmedelsansvarig på Statoil.

Att ersätta bensin med etanol leder till väsentligt lägre utsläpp av växthusgasen koldioxid. Statoil blandar också in fem procent bioetanol i den 95-oktaniga bensin som säljs vid Statoilstationer, vilket är ett effektivt sätt att reducera koldioxidutsläppen.

– Låginblandning av etanol är det mest effektiva sättet att öka användningen av förnybara drivmedel och minska koldioxidutsläppen. Därför vill vi så fort som möjligt få möjlighet att öka inblandningen till tio procent etanol i bensinen, säger Nicholas Källsäter.

Etanol E85 (85 procent etanol och 15 procent bensin) är anpassat för bränsleflexibla etanolbilar, det vill säga bilar som kan tankas med både E85 och bensin. Etanol är ett förnybart drivmedel som framställs ur bland annat spannmål.

Läs mer om såväl förnybara som fossila drivmedel i Statoils drivmedelsrapport ”Vad har vi i tankarna? Drivmedelsmarknaden 2006” på www.statoil.se/drivmedelsrapport.

För ytterligare information, kontakta:

Lisa Vejlo, informatör Statoil,
08-429 64 75, 070-429 64 75 eller lvej@statoil.com

Svenska Statoil AB:s verksamhet består av försäljning och distribution av bensin, biogas, diesel, E85, eldningsolja, el, energilösningar, gasol, flygbränsle, smörjolja och pellets till företag och privatpersoner. I verksamheten ingår även cirka 600 servicestationer. Under 2006 hade Svenska Statoil en omsättning på 30 miljarder kronor och i medeltal 2 287 anställda. För mer information om Svenska Statoil, se www.statoil.se

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2007-07-23
Skriv ut
8103214