FN-rapportör vill förbjuda
odling av bioenergi på åkermark

En schweizisk FN-rapportör som bevakar människors rätt till föda, krävde i går inför FN:s generalförsamling att det ska införas ett femårigt förbud mot att använda åkermark för att producera biodrivmedel. Han anser att produktionen av bioenergi har fått priserna på jordbruksvaror att stiga explosionsartat, vilket går ut över fattiga länder som måste importera mat.

Jean Ziegler, före detta professor i sociologi och ekonomi, hoppas att ett femårigt förbud mot bioenergiodlingar på åkermark ska vara tillräckligt för att under tiden utveckla andra generationens biodrivmedel som produceras från förgasade träråvaror.

— Att använda mark till biodrivmedel kommer att resultera i massakrer, sa han, och förutspådde en minskad mängd livsmedelshjälp från rika till fattiga länder.

För bara två år sedan, med hotet både från ökande oljepriser och klimatproblem, verkade biodrivmedel vara den ideala alternativa energiformen. Nu är det de fattiga som måste kämpa med bidrivmedlens baksidor, som kraftigt ökande priser på spannmål.

Jean Ziegler är utsedd av FN:s kommission för mänskliga rättigheter för att bevaka alla människors rätt till föda, och bevaka att världens länder inte agerar så att de bidrar till svält, undernäring eller livsmedelsbrist. Rätten till föda är en mänsklig rättighet, väletablerad och befäst i internationell lagstiftning, t ex i Världsdeklarationerna om mänskliga rättigheter.

 

 

Se även

Swissinfo.org
Text på engelska om FN-krav
på femårigt förbud mot att odla
bioenergi på åkern

Framtidens drivmedel
Faktatext på Bioenergiportalen

Fakta om biodrivmedel

Etanolproduktionen i världen fördubblades mellan år 2000 och 2005, medan produktionen av biodiesel fyrdubblades. Brasilien är världsledande när det gäller produktion och konsumtion av etanol; de gör ungefär 16 000 miljoner liter etanol per år från sockerrör.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2007-10-26
Skriv ut
8148527