Biogas Väst föreslår mångmiljonsatsning inom biogas för fordon

Buisness Region Göteborg

Biogas Väst har idag genom Business Region Göteborg lämnat in en ny framtidsinriktad ansökan för klimatinvesteringar till Naturvårdsverket. Programmet föreslår investeringar på 378 miljoner kronor och minskar utsläppen av växthusgaser med 66 000 ton CO2–ekvivalenter. Programmet lämnas in den 1 november och beslut tas av Naturvårdsverket i slutet av maj 2008.

Arbetet för att ta fram programmet med 15 åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser har varit mycket omfattande. Ett 30-tal företag och organisationer i Västra Götaland har varit involverade i processen sedan ett halvår tillbaka.

De 15 åtgärderna innebär investeringar på totalt 378 miljoner kronor och skulle bland annat möjliggöra introduktion av flytande biometan i Sverige. Det handlar om ny teknik och anläggningar för att framställa flytande biometan och tankstationer för både flytande och komprimerad biometan. Den flytande gasen skall användas i tunga dieselfordon som också är en av åtgärderna. Tekniken innebär att dieselmotorns effektivitet utnyttjas, vilket inom tunga vägtransporter leder till minskade transportkostnader, men framförallt uppnås en reducering av växthusgaser som är överlägsen andra alternativa drivmedel på marknaden idag.

I två av åtgärderna satsas det på småskalig biogasproduktion med storskaliga fördelar inom jordbruket. I Brålanda och Skaraborg ska det byggas biogasnät som binder ihop gårdar som producerar biogas från gödsel. I Brålanda ska 18 gårdar kopplas ihop i ett biogasnät för gemensam uppgradering av gasen till fordonskvalité.

Ytterligare en framtidsinriktad åtgärd är tankstationen för BioHytan i Göteborg. BioHytan är en blandning av biogas och vätgas som används som drivmedel för gasdrivna bilar. ¨

För mer information kontakta:
Hans Larsson, Business Region Göteborg, 031-61 24 59
Bernt Svensén, Business Region Göteborg, 031-61 56 19

Business Region Göteborg arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till en stark tillväxt, hög sysselsättning samt ett mångsidigt näringsliv i regionen.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2007-11-02
Skriv ut
8103234