Etanol från sockerbetor
i liten skala lönsamt

Det vore både tekniskt möjligt och ekonomiskt lönsamt att uppföra en mindre etanolfabrik på Gotland. Det visar en utredning från JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik. En anläggning som i huvudsak har sockerbetor som råvara, skulle även kunna använda t ex rotfrukter och spannmål.

- Vi har genomfört provdestillering av sockerbetor vid ett bränneri i Norge under hösten och det har gått bra. I den efterföljande utredningen kunde vi konstatera att en etanolfabrik på Gotland skulle vara lönsam, säger Fredrik Fogelberg, forskare vid JTI.

En anläggning som producerar ca 15 000 kubikmeter etanol per år, behöver betor från ca 2 500 hektar. Under sommarmånaderna kan man använda andra råvaror till produktionen och behöver då inte lagra betor, vilket innebär att man slipper ta ställning till problemet att lagra sockerbetor utan energiförluster.

- Min bedömning är att en anläggning skulle kosta omkring 120 miljoner kronor att bygga. Kostnaden beror naturligtvis litet på vilka krav man har på anläggningen, markpriser och liknande, säger Fredrik Fogelberg. Det finns ett antal aktörer på marknaden som säljer utrustning för destillering, så man bör lägga litet tid på att hitta rätt partner.

Det är Gotlandsbetor AB som har beställt utredningen om lönsamheten kring småskalig etanoltillverkning från sockerbetor, för att få en bättre bild över vilka möjligheter en regional drivmedelssatsning egentligen har.

- Ju fler nyttigheter man kan få ut av anläggningen, desto bättre blir det. Kan man bygga den så att andra industriverksamheter kan samordnas, t ex foderproduktion, gemensam kraftvärmeförsörjning och biogasproduktion, får man både en inhemsk drivmedelsfabrik och ett bättre resursutnyttjande, vilket leder till miljövinster, säger Fredrik Fogelberg.

I samband med att betodlingen avvecklades på Öland och Gotland, tilldelades Gotland 35 miljoner kronor i övergångsstöd från EU, för att investera i en gemensamhetsanläggning som ska vara en aktiv del i energiomställningen av det gotländska samhället. Betodlarföreningen ska komma med ett förslag till hur pengarna ska investeras i början av januari nästa år. Senast år 2010 ska investeringen vara gjord för att EU-stödet ska kunna kvitteras ut under år 2011.

För mer information, kontakta

Fredrik Fogelberg, tel 018-30 33 08, fredrik.fogelberg@jti.se

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2007-12-13
Skriv ut
8024184