Stöd till bioenergigårdar
i Västerbotten

Energimyndigheten går in i satsningen ”Bioenergigårdar i ett nytt landskap”, med cirka 5 miljoner kronor, i syfte att producera mera biobränsleråvara i Västerbotten.  

Energimyndigheten finansierar projektet under en treårsperiod tillsammans med Norra Skogsägarna, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, LRF, Kempestiftelsen, Nutek, Länsstyrelsen Västerbotten, SLU och Jordbruksverket. Sammanlagt satsas cirka 60 miljoner kronor. Målet är att öka biobränsleproduktionen i Västerbotten. En av styrkorna med satsningen är att projektet åstadkommer en samverkan mellan de viktigare aktörerna inom området såsom jordbruks- och skogsektorn, energiföretag samt myndigheter, enligt ett pressmeddelande från Energimyndigheten. 

Projektet ska i praktiken åstadkomma ökad produktion av bioråvara inom både jordbruks- och skogssektorn. Deltagande bioenergigårdar får välja insatser ur en meny av produktionshöjande åtgärder bland annat rörflensodling, energigallring, stubbrytning, efterbehandling torvbrytning m m. Markägarna och projektet finansierar tillsammans åtgärderna. Arbetet kommer att bedrivas inom 4-5 insatsområden i Västerbotten lokaliserade i närheten av de större värmeproduktionsanläggningar eller knutpunkter för transporter.

För att klara de högt ställda målen inom projektet; 2 400 hektar rörflensodling, inklusive restaurering av 600 hektar åkermark, samt från skogen ytterligare 100 GWh skogsråvara per år, krävs forsknings- och utvecklingsinsatser. Totalt avsätts cirka 16 miljoner kronor av projektets budget för insatser som ska utveckla nya och förbättrade tekniker.

Projektet kan ses som ett lyckat regionalt initiativ vilket bör kunna fungera som ett bra exempel och upplägg för flera regionala satsningar i landet, anser Energimyndigheten. Metoder, arbetssätt och projektupplägg m m kommer att presenteras både på Landsbygdsriksdagen 7-9 mars i Lycksele och på Energitinget 12-13 mars, vid Stockholmsmässan i Älvsjö. Energimyndigheten hoppas på liknande regionala och lokala initiativ. Där kan Landsbygdsprogrammet vara en viktig komponent. Mer om projektet finns på www.bioenergiportalen.se .

Energimyndigheten satsar 4.8 miljoner kronor av projektets beräknade totala budget på 59.1. Projektets huvudman är Länsstyrelsen Västerbotten och projektledare är Anders Jonsson, Länsstyrelsen Västerbotten.

För ytterligare information: Erik Hedar, 070-532 34 35
Lovisa Blomqvist 016-544 22 72.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2007-12-19
Skriv ut
8024205