Fordonsgasförsäljningen
ökade stort under 2007

- men mindre ökning av gasdrivna personbilar

Försäljningen av fordonsgas ökade med 21 procent och ren biogas med 18 procent under 2007 jämfört med året innan. Men nyregistererade miljöbilar som drivs på gas ökar inte i lika stor utsträckning, rapporterar Svenska Gasföreningen, som anser att staten måste kompensera den lag som har snedvridit marknaden och ensidigt gynnat tankställen för etanol, sk E85-pumpar.

De främsta orsakerna till att försäljningen av gasdrivna personbilar inte ökar kan vara brist på information, fortsatt behov av fler tankställen, samt Volvos beslut att 2007 upphöra med produktionen av nya gasdrivna personbilar. Det skriver Svenska Gasföreningen i ett pressmeddelande, och anser att den nyligen publicerade positiva statistiken över sålda miljöbilar förra året döljer det faktum att de miljövänligaste miljöbilarna - biogasdrivna bilar - inte ökar lika mycket som tidigare.

Det såldes totalt 53 miljoner Nm3 (normalkubikmeter) fordonsgas år 2007, varav 28 miljoner Nm3 var biogas. De företag, kommuner och privatpersoner som har bilar, sopbilar och bussar som drivs på gas har köpt fler fordon och ännu mer gas. Det innebär att fordonsgasen förra året kunde ersätta 64 miljoner liter bensin, vilket motsvarar ca 48 000 bensinbilar på ett år. Det motsvarar en minskning av koldioxidutsläppen med 101 miljoner kilo koldioxid.

– Det är en tydlig och mycket glädjande trend att fordonsgasen i Sverige fortsätter att öka. De som har gasbilar, sopbilar och bussar vill ha fler fordon och mer gas. Därmed blir avfall en tillgång och både de ekonomiska och miljömässiga vinsterna växer. Biogas till fordonsdrift är det bästa sättet att visa att ett hållbart kretsloppssamhälle fungerar, säger Anders Mathiasson,
Svenska Gasföreningens vd.

Han anser dock att antalet gastankställen måste fortsätta att öka, om vi ska få fler gasdrivna person- och taxibilar i Sverige.

- Staten måste ta ett fortsatt ansvar för att kompensera hur man genom en lag förra mandatperioden snedvridit marknaden och fått ett ensidigt gynnande av E85-pumpar. Människor vill vara miljövänliga men de vill inte åka hur långt som helst för att kunna tanka bilen. Eftersom biogas kan produceras lokalt i hela landet så är det självklart möjligt att få tankställen i hela Sverige inom en överskådlig framtid. Det handlar just nu mycket om vilja, och att politisk vilja lokalt och nationellt ska omsättas i praktisk handling, säger Anders Mathiasson.

Efter riksdagens lag förra mandatperioden om minst ett alternativt bränsle på alla större tankstationer i landet har antalet tankställen för E85 blivit över 1 000 stycken. När man från staten tvingade bensinbolagen att investera i ett förnyelsebart drivmedel så blev valet den billigare pumpen för flytande etanol. Det är endast en handfull gasaktörer som har byggt tankställen för fordonsgas. Nu finns 86 publika tankställen för fordonsgas i landet, varav 11 i Stockholm.

Kontakt: Anders Mathiasson, 070-296 32 65.

Mer information: www.gasforeningen.se

Statistik över miljöbilar och olika bilmodeller: www.bilsweden.se

Fakta

Fordonsgas är samlingsnamnet för biogas och naturgas som används för fordonsdrift. Biogasens andel har stadigt ökat och utgör idag drygt 53 procent av den totala mängden fordonsgas som säljs i Sverige. 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2008-01-09
Skriv ut
8148510