Rekordförsäljning av E85
under 2007

Statoil rapporterar rekordförsäljning av etanolbränslet E 85. Under förra året sålde de över 42 miljoner liter, vilket är en ökning med 118 procent jämfört med 2006. Under december 2007 sålde Statoil totalt 4,3 miljoner liter E85, en ökning med 168 procent jämfört med december 2006.

Utbyggnaden av etanoltankställen har gått med rekordfart och försäljningen av etanolbilar och av etanolbränslet E85 har skjutit i höjden i samma takt, skriver Statoil i ett pressmeddelande. 

- Fordonsparken kräver allt fler olika drivmedel och Statoil har idag 272 stationer över hela landet där våra kunder kan tanka etanol, säger Helena Fornstedt, informationsdirektör på Statoil.

Statoils inblandning av fem procent etanol i bensin motsvarade dessutom cirka 54 miljoner liter etanol under 2007.

– En effektiv åtgärd till att ytterligare minska koldioxidutsläppen är att öka låginblandning av etanol i bensin från fem till tio procent. Vi hoppas att regeringen fortsätter att driva på frågan inom EU, säger Helena Fornstedt.

Etanol är ett förnybart drivmedel som framställs ur bland annat sockerrör och spannmål. Att ersätta bensin med etanol leder till väsentligt lägre utsläpp av växthusgasen koldioxid.

På Statoils webbplats www.statoil.se kan man läsa mer om såväl förnybara som fossila drivmedel i Statoils drivmedelsrapport ”Vad har vi i tankarna? Drivmedelsmarknaden 2006”.

För ytterligare information, kontakta:
Helena Fornstedt, informationsdirektör Statoil: 08-429 61 32, 070-429 61 32, shep@statoil.com
Tove Grönkvist, informatör Statoil: 08-429 64 45, 070-429 64 45, tovgr@statoil.com

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2008-01-11
Skriv ut
8090899