Biogasanläggningen på Plönninge

 

Principskiss över anläggningen

 

 

Rötkammare: 300 kubikmeter. Slamvolym 275 kubikmeter.
Omrörare:  Toppmonterad hängande, 16 rpm. Två bafflar på botten.  
Pumpar:
Skrärande pumpar för inmatning, skruvexcenter pump för utpumpning.

Blandningspump

Substratpump

 


 

 

 

Gasproduktion: cirka 300 kubikmeter rågas/dygn
Metanhalt: cirka 58 %

Substrat:Nötflytgödsel, frukt, rapskaka, frityrfett och dåligt ensilage.
Substratmängd:  15 kubikmeter/dygn varav cirka 14 kubik gödsel.
T/S-halt: Nötflytgödsel 7 %. Substratblandningen 9-10 % vid inpumpning.

Rötrestlager: Efterrötkammare 1600 kubikmeter samt lagringsbehållare 1200 kubikmeter.
Rötrest: 3 % TS

Investeringskostnad: 5,5 miljoner kronor


 

 

 

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2008-03-05
Skriv ut
7241347