Uppgradering av biogas
vid Plönninge

Under 2008 får Plönninge sin uppgraderingsanläggning där rågasen förädlas till fordonsgas. Vid uppgraderingen får gasen ett högre energiinnehåll. Det sker genom att koldioxiden i rågasen avlägsnas. Därmed höjs gasens metanhalt från cirka 60 % till mellan 96-98 %
I anläggningen renas också rågasen från bland annat svavel och partiklar.

Vid Plönninge installeras en så kallad vattenskrubber, den teknik som är vanligast för uppgradering av biogas. I princip ”tvättas” koldioxiden bort med vatten i en så kallad skrubberkolonn. Gasen komprimeras till 14 bar. Under så högt tryck löser sig koldioxiden i vattnet. När tycket sedan höjs frigörs koldioxiden och kan sugas ut.

Den renade biogasen torkas och komprimeras ytterligare, för att slutligen lagras under högt tryck (250 bar).

Principskiss för "vattenskrubber".

 

 

Processen bygger på två flöden: ett för gas och ett för vatten.

Gasflöde:
 1. Gasen matas in i anläggningen med en fläkt.
 2. En kompressor höjer trycket på rågasen till cirka 14 bar.
 3. Gasen trycks in i botten på absorptionskolonnen. Här möter den uppåtgående gasen vattnet och koldioxiden löser sig i vattnet.
 4. Den tvättade gasen komprimeras ytterligare i en högtryckskompressor.
 5. Gasen torkas och filtreras
 6. Gasen passerar än en gång högtryckskompressorn och komprimeras till 250 bar.
 7. Gasen lagras.
Cirkulerande vattenflöde:
 1. Vattnet pumpas upp till toppen av absorptionskolonnen och strilar ner. Koldioxiden i rågasen löser sig i vattnet.
 2. Vattnet led in i en flashtank där trycket sänks tillräckligt mycket för att en del av den metan som lösts i vattnet ska frigöras. Metanen leds tillbaka in i systemet.
 3. Vattnet leds till desporptionskolonnen där koldioxiden sugs ut av en vakumkompressor.
 4. Vattnet pumpas åter upp i absorptionskolonnen.


 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2008-03-14
Skriv ut
7241349