Vattenfall utvecklar teknik
för klimatsmarta fordon

Pressmeddelande Vattenfall

Plug-In hybrider kan minska transportsektorns beroende av fossila bränslen och klimatpåverkan. Vattenfall är del av ett svenskt industriinitiativ för att påskynda utvecklingen av nästa generations hybridfordon som kan laddas med el direkt ur vägguttaget och köras längre sträckor på el.

– Ökad elanvändning för fordonsdrift är ett sätt att minska transportsektorns utsläpp av klimatpåverkande koldioxid. Vattenfall investerar miljardbelopp i förnyelsebar elproduktion och har en bred satsning på olika åtgärder för att minska klimatpåverkande utsläpp. Därför är det naturligt för oss att samarbeta med Volvo Personvagnar och Saab Automobile för att lägga grunden till en samlad svensk industrisatsning på Plug-In hybrider, säger Lars G Josefsson, koncernchef Vattenfall.

Både bilindustrin och energibranschen är övertygade om att Plug-In hybridbilar kan vara ett effektivt sätt att minska biltrafikens klimatpåverkan. Sverige har låga koldioxidutsläpp i sin elproduktion och el är ett effektivt drivmedel.

Någon omfattande utbyggnad av infrastruktur behövs inte för eldrivna fordon, eftersom det svenska elnätet har tillräcklig kapacitet och ett vanligt eluttag kan användas för att ladda en Plug-In hybrid. Dessutom räcker den svenska produktionskapaciteten till för det ökade behov av el som uppstår, både på kort och på lång sikt. Till exempel skulle Vattenfalls vindkraftpark Lillgrund med 48 vindkraftverk kunna försörja 147 000 fordon med el om varje fordon körs med 75 procent eldrift och 1500 mil per år.

- Att använda el som drivmedel för persontransporter är ett mycket bra exempel på hur energiresurser kan användas på ett effektivt sätt. En energieffektivisering där dessutom fossila bränslen byts ut mot koldioxidfria innebär samtidigt en stor insats för klimatet, säger Lars G Josefsson.

Ett första steg i satsningen på Plug-In hybrider är ett projekt som går ut på att bygga, demonstrera och utvärdera fordon samt olika laddalternativ, bland annat för att beräkna potentialen för hur mycket utsläppen kan minskas och vilken kostnaden blir.

För Vattenfalls del innebär projektet utveckling och testning av elinfrastruktur och olika laddalternativ. Lösningarna ska vara bekväma och smidiga och det ska vara enklare att ladda en Plug-In hybrid än vad det är att tanka en bil på en bensinstation idag.

I projektet deltar, förutom Vattenfall, Saab Automobile, Volvo Personvagnar och ETC AB. Projektet stöds ekonomiskt av Energimyndigheten.


För vidare information, kontakta:
Anna Lihr, pressekreterare Vattenfall Norden, telefon 08-739 55 93.

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2008-03-28
Skriv ut
8103205