Hushållningssällskapet Skaraborg startar förädlingsbolag för att utveckla alternativa drivmedel från det Skaraborgska lantbruket.

 
Pressmeddelande Hushållningssällskapet Skaraborg
 

I samverkan med LRF etablerar Hushållningssällskapet ett förädlingsbolag där sedan andra ägare ska träda in, lantbrukare och andra som levererar biogas, riskfinansiärer och kompetenspartners.

Biogas ifrån lantbruket i Skaraborg kan försörja 100 000 bilar med drivmedel motsvarande 100 miljoner liter bensin. Den stora potentialen kan exploateras och ge inkomster och miljönytta om vi satsar på ett gemensamt grepp anser Hushållningssällskapet och LRF.

Hushållningssällskapet ser sitt ägande som en kortsiktig brygga under de första utvecklingsåren där sedan lanbrukare och andra producenter tar över ägandet tillsammans med andra kommersiella aktörer för att driva förädlingsföretaget vidare som vilket bolag som helst.

Bolagets första uppgift är att säkerställa marknadstillgång för de lantbrukare som satsar på att producera biogas genom att t.ex. skriva avtal om gasaffärer.

Den andra uppgiften är att få med kommersiella starka partners med kompetens och finansiella muskler.

Den tredje uppgiften är att säkerställa lantbrukarnas ägande långt fram i värdekedjan.

Skaraborg är ett mycket intressant område med stor biogaspotential och med många större djurbesättningar som har mycket gödsel som kan utnyttjas till substrat. För att kunna exploatera potentialen krävs stora investeringar. Investeringar i transportsystem och förädling av biogasen. Investeringar som både är miljömässigt och ekonomiskt sunda och intressanta. Eftersom vi bygger en ny bransch inom drivmedel krävs långsiktighet och ett samlat grepp där både marknadsaktörer och producenter samverar.

Det viktigaste för att utveckla den stora biogaspotentialen är tillgången till marknaden. Större marknader finns i Göteborg och Stockholm. Men också utvecklingen för att driva tung trafik, läs dieselmotorer med flytande metan är viktigt.

Vi för samtal med några intresserade partners som Göteborg Energi och Scandinavian Biogas med flera. Dessutom med flera lantbrukare och lantbrukargrupper och med kommuner.
I första hand inriktat på områden eller gårdar med mycket gödsel.

Med ett samlat grepp blir Skaraborg en mycket intressant drivmedelsaktör som är viktig ur ett nationellt perspektiv anser Per-Ove Persson, projektledare för SkaraborgsGas vid Hushållningssällskapet.


 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2008-05-09
Skriv ut
8103267