47 miljoner till etanolforskning

Statens energimyndighet satsar 33,8 miljoner kronor i etanolanläggningen i Örnsköldsvik under de närmaste två åren. Sekab går in med drygt 13 miljoner. Vid anläggningen utvecklas processer för att utvinna etanol från cellulosa. Målet är att tekniken om 5-8 år ska vara redo för produktion av andra generationens etanol. 

Projektet omfattar fortsatt utveckling och verifiering av kemisk processteknik för en framtida storskalig produktion av etanol från cellulosaråvaror, skriver Sekab i ett pressmeddelande.

– Sverige har en framstående position inom utveckling av teknik för etanolproduktion från barrved och kan även spela en viktig roll för att konvertera andra cellulosaråvaror, som t ex sockerrörsbagass, till etanol, säger Tomas Kåberger, generaldirektör vid Energimyndigheten.

Forskningsprogrammet omfattar ett stort antal projekt i hela kedjan från råvara till färdig etanol. Utvecklingen är inriktad på processlösningar som passar både svenska och utländska råvaror.

– Det är viktigt att utveckla flexibla processlösningar så att olika tekniker och råvaror kan användas vid storskalig produktion, säger Sune Wännström, forskningsdirektör vid Sekab. Enzymatisk hydrolys i kombination med svagsyraförbehandling prioriteras upp i det nya programmet liksom utveckling av jäsningsprocesser.

Målet är att tekniken om 5-8 år ska vara redo för produktion av den andra generationens etanol i stora volymer med cellulosa som råvara.

Cellulosa, som utgör huvudkomponenten i cellväggarna hos alla växter, finns i stora outnyttjade kvantiteter i världen och konkurrerar inte med matproduktion.

Pilotanläggningen, som togs i bruk 2004, har i huvudsak finansierats av Energimyndigheten. Den drivs av Sekab i nära samarbete med ett flertal svenska universitet och forskningsinstitutioner.

– Jag är övertygad om att pilotanläggningen med den nya satsningen skall ge den ytterligare kunskap och erfarenhet som behövs för vidare uppskalning och industrialisering av processtekniken, säger Sune Wännström.


Kontakt: Sune Wännström, 0706-55 47 08
Tomas Kåberger, 016-544 20 00


Sekab är ledande europeisk leverantör av förnybara drivmedel. Bolaget fokuserar på distribution av bioetanol för den nordeuropeiska marknaden samt uppbyggnad och drift av storskaliga etanolproduktionsanläggningar. Sekab är dessutom världsledande inom utveckling av teknologi för produktion av etanol ur cellulosa med en pilotanläggning i drift sedan 2004.

Sekab är ett av de bolag som är bäst positionerade i Europa för att möta den globala utmaningen att minska oljeberoende och fossila koldioxidutsläpp inom transportsektorn.

Sekab har ca 170 anställda och omsatte ca 2 miljarder SEK under 2007, vilket gör bolaget till ett av de största nordiska miljöteknikföretagen. Huvudkontor och pilotanläggning finns i Örnsköldsvik.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2008-05-12
Skriv ut
8158597