Energilösningen på Ekenäs gård

Panna: HDG Bavaria 200kW

Bränsle: Egen flis

Bränslekostnad: 28 000/år (uppskattad kostnad 2006)

Ackumulatortank: 16 kubikmeter

Kulvert: 1 200 meter (plast)

Värmeväxlare: 8 stycken

Uppvämd yta: 2500 kvadrat

Tidigare oljeförbrukning: 19 kbm/år

Tidigare elförbrukning (uppvärmning): 180 000 kWh/år

"Levererad" energi sedan oktober 2006: 930 MWh

Investering: cirka 2,7 miljoner kronor, varav panna 700 000 kronor, ackumulatortank 150 000.

Drift och underhåll: ca 60 000 kronor/år

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2008-06-23
Skriv ut
7241293