2008-07-08

Farmare levererar färdig flisvärme

Satsa stort – eller inte alls. Det rådet ger Arne Nordfors, vd för Agrovärme Enköping AB som levererat fjärrvärme i tio år. 1998 sattes spaden i marken för företagets första anläggning i Örsundsbro.

 
Från panncentralen i utkanten av Örsundsbro levereras runt 3000 MWh värme varje år.

 

 
De 1,3 kilometer kulvert som grävts ner i Örsundsbro, nordöst om Enköping, sträcker sig i stort sett tvärs över samhället. Skolan, äldreboendet, vårdcentralen, centrum och fem hyresfastigheter får sin värme från flispannan på 900 kW från Agrovärmes panncentral.

– Om man ska få lönsamhet räcker det inte med att leverera värme till en skola, eller en kyrka. De kanske behöver 200-500 MWh/år. Det ger ingen volym att stå på. Intäkterna måste ju också täcka driften, som innebär att någon har jour dygnet runt, året runt, säger Arne Nordfors.

Fjärrvärme kräver eftertanke

Agrovärme i Enköping, som ägs av Farmartjänst i Enköping och Lantmännen, driver ytterligare en fjärrvärmeanläggning; i Fjärdhundra norr om Enköping. Underlaget där är mindre, men räcker ändå för att få verksamheten att gå med vinst. I närliggande Hummelsta blev det dock aldrig någon anläggning byggd, trots att offert lämnades in till Enköpings kommun. De kunder som skulle kunna anslutas var för få och låg för långt ifrån varandra för att verksamheten skulle löna sig ekonomiskt.

– Det gäller att tänka sig för både en och två gånger, och göra noggranna kalkyler, innan man ger sig på en fjärrvärmesatsning, säger Arne Nordfors.

Den gamla utbrända förugnen ska ersättas med en ny. Här svetsas anslutningen mellan ugnen och det lutande transportbandet.
 
Anläggningen i Örsundsbro ligger i ett industriområde i utkanten av samhället. När Bioenergiportalen är på besök brinner reservoljepannan, medan flispannan står stilla. Fem personer från firman som levererat den prefabricerade panncentralen, Mekano i Malung, arbetar för fullt för att montera en ny förugn.

 

 

Ugnsbyte på grund av brand

Den gamla förugnen fattade eld, troligen på grund av att olja från kolvarna hamnade på varma delar.
 
För ett år sedan brann den gamla förugnen. Arne Nordfors misstänker att olja från en kolv hamnat på varma delar. Brandkåren var snabbt på plats och efter tre timmar var anläggningen i drift igen. Men nu ska alltså förugnen bytas. Den nya har samma kapacitet som den gamla, även om den är betydligt större.

En hel del har också förbättrats i konstruktionen. Inmatningen av flis, som ställde till en del problem i den gamla förugnen, har till exempel modifierats. I samband med ugnsbytet installeras också en ny styr- och reglerenhet som är bättre anpassad för eldning av biobränsle.

Programmerbara dataloggar styr flisinmatning och förbränning. Via dator kan man hela tiden följa pannans funktion och logga värmeleveranserna. Uppstår problem larmas driftspersonalen via mobiltelefonen.

Bra fliskvalitet ger säkrare drift

En paddelvakt kontrollerar bränslenivån vid förugnen. En "pinne i paddelvakten" stör driften.
 
– När vi snackar om att stoppet beror på en pinne i paddelvakten, är det nog få som förstår vad det handlar om, säger Arne Nordfors.

Frasen innebär att en alltför stor sticka i flisen orsakat stopp i paddelvakten, som kontrollerar flödet av flis till förugnen. Kvaliteten på flisen är viktig för att pannan ska fungera optimalt. På Agrovärme köper man därför enbart stamvedsflis, som enligt leverantören Sveaskog ska hålla den högsta kvaliteten.

Under förra året fick man dispens för att testa att elda med returflis, men det försöket föll inte väl ut. Flisen innehöll för mycket föroreningar som färgrester och metaller, och orsakade bland annat sintring i pannan.

Takhängt transportsystem underlättar flismatning

Kravet på bra flis är också ett av skälen till att man inte köper flis direkt av skogsbönder i närområdet.

Flislagret rymmer enkelt en veckas flisleverans.
 

– Dessutom blir de krångligare rent administrativt med flera små leverantörer, och små leverantörer har också svårt att garantera säkra leveranser, konstaterar Arne Nordfors.

Ungefär en gång i veckan tippas ett lastbilslass flis, motsvarande 140 kubikmeter, på asfaltplanen framför anläggningen. Flisen lastas därefter in i det 63 kvadratmeter stora flisförrådet med hjälp av lastmaskin.

 
Övermataren i flislagrets tak har ingen förankring i golvet, vilket underlättar vid påfyllning av lagret.

 

 

Att fylla förrådet är enkelt, mycket tack vare det speciella transportsystemet. Upphängd i takstolarna – utan förankring i golvet - sitter en övermatare som matar flisen fram till tvärtransportören som i sin tur tar bränslet fram till det lutande transportbandet. På transportbandet förs flisen upp till förugnens övre del där slussen sitter. I den keramiskt mantlade förugnen förbränns flisen och den brinnande gasens förs sedan över till pannan.

Askan måste deponeras

Rökgaserna renas i en multicyklon. Såväl flyg- som bottenaska samlas automatiskt upp i en container. Eftersom askorna blandas kan de inte tas tillvara för spridning på markerna, utan måste deponeras.

Pannverkningsgraden ligger på 70-75 procent, en aning för lågt tycker Arne Nordfors som dock är nöjd med systemet som helhet. Panncentralen uppfyller också de krav man ställde inför bygget.

– Vi ville vara säkra på att kunna elda flis och leverera jämn mängd varmvatten under alla förutsättningar, oavsett om det var en varm sommardag eller 30 grader kallt.

Fjärrvärme - en bra affär

Många oljepannor har kunnat skrotas i Örundsbro.  En har dock kommit till; den 900 kW oljepanna som säkrar värmeleveranserna vid störningar i driften.
 
Tack vare Agrovärmes flisanläggningar har ett antal oljepannor i Örsundsbro och Fjärdhundra kunnat skrotas. Fliseldningen omfattar 6000 MWh/år vilket motsvarar 600 kubikmeter olja.

Och det är inte bara miljön som tjänar på satsningen, Agrovärme går med vinst och har så gjort från första dagen trots att kalkylerna visade att vinsten skulle komma först efter 4-5 år. Enligt Arne Nordfors handlar mycket om att anläggningen sköts rätt och fungerar. Till en början delade 5-6 personer på driftsansvaret, men nu håller Arne Nordfors själv i alla trådar.

 
Via dator kan personalen hela tiden kontrollera pannans funktion och leveranserna av värme.

 

 
– Det är lättare att få koll på verksamheten om en person ansvarar för flisleveranser, underhållsarbeten och kundkontakter. Dessutom hann det helt enkelt gå för lång tid mellan de perioder man skulle ansvara för driften, man hann nästan glömma bort hur allt skulle skötas, säger Arne Nordfors och citerar förre vd:n på ENA Energi.

– Vi har eldat med flis i tio år men är fortfarande nybörjare.
För att få lönsamhet krävs också bra avtal med både flisleverantörer och kunder.

Kyla ger större vinst

Till en början tecknade Agrovärme långa avtal på upp till 15 år med kunderna, men nu löper avtalen inte längre än ett par år. Hälften av kundernas nota består av en fast avgift som baseras på värmebehovet, andra hälften av värmepriset är rörligt. Men också vädret påverkar lönsamheten.

– Senaste halvåret var det 22 grader varmare än normalt, och så har det sett ut ett par år nu. Det är bra för kunderna, men inte för oss.

 

Se även

Fakta  om fjärrvärmeanläggningen i Örsundsbro.

Om Närvärme/farmarenergi  på Bioenergiportalen.

Fakta och forskning

Närvärme med flis  (pdf)
Broschyr från LRF.

Ekonomisk kartläggning av farmarenergibolag  (pdf)
Rapport från LRF-Konsult.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2013-08-12
Skriv ut
8154775