Fakta Agrovärme i Örsundsbro

Värmeleverans: 3 000 MWh/år

Panncentral: Prefabricerad central levererad av Mekano AB

Förugn: Mekano Malung med fast roster

Panna: Eryl 900kW

Verkningsgrad: 70-75 %

Rökgasrening: multicyklon

Spets och reserv: Oljepanna 900 kW

Kulvert: 1 300 meter ägs av Agrovärme. Värmeförlust i kulvert cirka 4-5%

Undercentraler: 15. Ägs av Agrovärme, men övergår i kundens ägo efter två år.

Bränsle: skogsflis (stamvedsflis) med en fukthalt på 30-45 %
Flisförråd: 63 kvadratmeter med övermatare och tvärmatare

Investeringskostnad: 6 miljoner kronor

Underhållskostand/driftskostnad per år: ca. 600 000 kronor

Arbetstimmar per år: ca. 350 timmar

 

 
Panna

 

 

 

 

 

 

 

 

Förugn
 
 

 

 

 

 

 

Multicyklon

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2008-07-09
Skriv ut
7241299