Biogas på Stora Svenstorp

Rötkammare: en kammare på 220 kubikmeter (kbm)

Omrörare: Dränkbar, typ Astimec 7,5 kW, som sitter på en stolpe och kan höjas, sänkas eller vridas allt efter behov.

Pumpar: Vanlig gödselpump, typ Rana-pump, och bräddavlopp.

Gasproduktion: 300-400 kbm rågas/dygn

Metanhalt: 63-64 %

Substrat: Svinflytgödsel, vitkål, apelsinskal, choklad, sediment från rapsoljetillverkning

Substratmängd: 8 kbm/dygn varav cirka 95 % gödsel.

Ts-halt: Svinflytgödsel 7,9 %.

Rötrestlager: 2 500 kbm.

Rötrest: 4,8 % ts-halt

Elgeneratorer: två stycken om vardera 18,5 kW, ger tillsammans 500 kWh/dygn (gårdens elbehov är 700 kWh/dygn)

Gaspanna: Viesmann 50 kW

Investeringskostnad: 1,5 miljoner kronor

 Se även

Biogasanläggningen på Stora Svenstorp skiss

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2008-09-18
Skriv ut
7785694