Biogas på Sötåsens skoljordbruk

Anders Assarsson, driftledare vid Sötåsens biogasanläggning.        

Biogasanläggningen vid Sötåsens naturbruks-gymnasium invigdes 4 juni 2008. Den har byggts och levererats av Götene Gårdsgas AB och ska användas i undervisningssyfte för att demonstrera vad jordbrukets restprodukter kan användas till, och för att åskådliggöra hur mycket biogas som olika typer av substrat kan ge.

Enligt planerna kommer anläggningen att producera cirka 80 000 kubikmeter gas per år. Till en början blir det gas för värme och el till skolans bostäder och ladugårdbyggnader. På längre sikt är tanken är att man ska framställa fordonsgas. Den utrötade rötresten ska användas som gödselmedel i skolans ekologiska jordbruk.

Anläggningen är av samma typ som Bo Johanssons biogasanläggning på gården Stora Svenstorp, men har tvåstegsrötning med efterrötkammare och värmeåtervinning. Den övervakas via en internetbaserad övervakningsanläggning, som via e-post kan ge information om sådant som temperatur, inmatning, gödselmängd, pumpar och cirkulation och gasmängd. Bo Johansson erbjuder support, stöd och hjälp via Internet till alla som köper anläggningar av Götene Gårdsgas.


Rötkammare: två på vardera 270 kubikmeter (kbm). De kan användas både som rötkammare och efterrötkammare.

Omrörare: Eftersom man avser att använda ensilage tillsammans med nötflytgödsel, har det installerats både yt- och bottenomrörare. Sidomonterade ytomrörare finns i båda rötkamrarna, bottenomrörare i en rötkammare. En ecoline mixer finns för inmatning av torra substrat (sockerbetor, potatis m m).

Gasproduktion: cirka 250 kbm rågas/dygn

Substrat: Nötgödsel, eventuellt ensilage

Substratmängd: 3 kbm nötflytgödsel + någon kbm fastgödsel/dygn
Rötrestlager: lagringsbehållare 1 000 kbm.

Rötrest: 4,8 % ts-halt

Ottomotor: 18,5 kW/h

Gaspanna: 125 kW

Investeringskostnad: 5 miljoner kronor

Se även

Sötåsens Naturbruksgymnasium
webbplats 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2008-08-13
Skriv ut
7785688