Kraftvärmeverk för biobränsle
startar i Örnsköldsvik

Nu sätts Hörneborgsverket Örnsköldsvik i drift. Hörneborgsverket är ett kraftvärmeverk för biobränsle, och det ska leverera ånga till närliggande industrier. 

Alla delar i Hörneborgsverket är nu på plats, förutom turbinen som levereras i oktober, meddelar Övik Energi i ett pressmeddelande. Under augusti har anläggningen trimmats in och successivt tagits i drift.

– Att vi kan leverera ånga till företagen på industriområdet är en efterlängtad milstolpe i bygget av Hörneborgsverket. Äntligen är produktionen igång och vi kan erbjuda miljövänlig energi till våra kunder, det känns otroligt bra, säger Lars-Olof Svanholm, projektledare, Övik Energi AB.

Biobränsle matas nu in för första gången i pannan och produktionen av ånga till Domsjö Fabriker, Akzo Nobel och SEKAB startar. Ångan används till exempel för att värma upp processluft för torkning eller för att uppnå en hög temperatur i kemiska processer. Produktionen av ånga är inledningsvis på 40-50 MW (megawatt).

När turbinen är på plats i oktober utökas produktionen till att även omfatta elkraft och fjärrvärme. Kraftvärmeverkets maximala kapacitet är 130 MW, vilket motsvarar ungefär energiförbrukningen för 55 000 normalstora villor under ett år.

De första leveranserna av biobränsle består av bark, grot (toppar och grenar) och flis. Domsjö Fiber, ett bolag som ägs av Övik Energi och Domsjö Fabriker, ansvarar för samordning av inköp och transporter av biobränsle till Hörneborgsverket.

För mer information kontakta:
Lars-Olof Svanholm, projektledare kraftvärmeverket i Hörneborg, Övik Energi AB, tfn 0660-786 22, 070-695 64 46
Sture Wattman, tf produktionschef, Övik Energi AB, tfn 0660-885 30070-528 85 31 

Se även

Hörneborgsverket
webbplats

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2008-08-29
Skriv ut
8148525