E.ON och SLU satsar 4 miljoner på biogasprojekt

Under fyra år, 2008 - 2011, ska grödor för biogasproduktion odlas i ett stort forskningsprojekt i Bjuv i Skåne. - Målet är att radikalt öka produktionen av svensk biogas, säger E.ON Gas VD Hans Kreisel i ett pressmeddelande från SLU.

Projektavtalet, som slutits mellan E.ON och SLU Alnarp för de fyra åren, omfattar en satsning på nästan fyra miljoner kronor och är ett av flera odlingsinriktade bioenergiprojekt som drivs av SLU Alnarp. I projektgruppen finns förutom E.ON och SLU även representanter för Wrams Gunnarstorp Gods, Bigadan som driver biogasanläggningen och forskare från LTH i Lund.

Projektet går i korthet ut på att odla grödor som ska användas till att tillverka biogas i E.ONs biogasanläggning i Bjuv i Skåne. Odlingen omfattar 35 hektar åkermark.

- Här får vi en unik möjlighet att se hur våra idéer fungerar i praktiken på flera sätt. Grödorna ska fungera bra i odlingen, växa ordentligt och ge stora kvantiteter biomassa. Grödorna ska dessutom ha hög effektivitet vid biogasprocessen, så att utbytet av energi blir så högt som möjligt, säger Charlott Gissén, forskare på SLU.

Miljöaspekterna vägs in på flera sätt i projektet, till exempel genom minimerad användning av handelsgödsel och så få traktortimmar som möjligt på fälten. Ytterligare en utmaning i projektet är att få rätt sammansättning på grödorna när de används som substrat i biogasanläggningen, både vad gäller näringsinnehåll i växterna och vad gäller i förhållande till övriga substrat.

Idag används mest livsmedelsindustriellt avfall som ärt- och grönsaksrens samt stallgödsel. Den rötrest som blir kvar efter biogasutvinningen fungerar utmärkt som gödselmedel och återförs till åkermarken igen – kretsloppet sluts.

Välkommen på visning av projektet!
Tisdagen den 2:e september på Söderåsens Biogas AB, Norra Wram, Bjuv, kl. 14.00.

Kontaktpersoner E.ON Gas Sverige AB:
Staffan Ivarsson, projektledare, 070-559 38 62
Hans Kreisel, VD, 0702-95 66 62
Kontaktperson SLU Alnarp, område Jordbruk - odlingssystem, teknik och produktkvalitet:
Charlott Gissén, 040-41 52 79 (även mobil)

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2008-09-02
Skriv ut
8103249