Årets dåliga kvarnspannmål används till etanolproduktion

Kvaliteten på kvarnspannmål är betydligt sämre än ett normalår, på grund av de stora nederbördsmängderna som fallit i augusti. En stor del av spannmålen med sämre kvalitet fungerar dock utmärkt i koncernens etanolproduktion, fastslår Lantmännen i ett pressmeddelande.

- För Sveriges lantbrukare innebär det tyvärr att intäkterna för spannmål generellt blir lägre i år jämfört med förra året på grund av sämre kvalitet, lägre världsmarknadspriser och i vissa fall lägre avkastning, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef Lantmännen.

Spannmål som inte håller brödsädskvalitet klassas ner till foderspannmål, som har lägre marknadspris än brödspannmål. Denna foderspannmål kan även användas till etanolproduktion. Lantmännen har en stor etanolfabrik i Norrköping.

- Årets skörderesultat visar tydligt vilken nytta som etanolfabriken kan göra för de svenska spannmålsodlarna. Under den senaste veckan har vi varit i kontakt med flera lantbrukare som är oerhört glada att de nu kan sälja sin spannmål med sämre kvalitet till oss, säger Joakim Säll, affärsområdeschef Lantmännen Energi.

För frågor kontakta gärna:
Mikael Jeppsson, spannmålschef Lantmännen, tel. 0703-19 53 60
Joakim Säll, affärsomr.chef Lantmännen Energi, tel. 0738-15 52 01

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2008-09-04
Skriv ut
8090913