Energispalten 

Vill du skriva en krönika?
Kontakta Bioenergiportalen

Tankställe för biogas i Uppsala.

 


 
Din kommentar visas först sedan den har godkänts av en webbredaktör. Ange alltid e-postadress (den visas inte vid kommentaren) och glöm inte att skriva under din kommentar med signatur.


Länkar

Trädbränsle- och torvpriser
Prisblad nr 1 2015 från Energimyndigheten och SCB

Marknadsnoteringar
ATL

Marknadsinfo
Jordbruksaktuellt

Sammanställning av länkar till marknadspriser
Bioenergiportalen